Forfangs modige forslag

Dagens system for flyktninger er urettferdig, og trenger endring. 

UDI-DIREKTØR: Frode Forfang tar til orde for omfattende endringer av det internasjonale asylsystemet. Regjeringen bør lytte til Forfangs innspill, og ta det med videre i internasjonale samtaler om flyktningsituasjonen. Håvard Bjelland

Det internasjonale asyl- og flyktningregimet bør ikke favorisere de ressurssterke, men heller hjelpe dem som trenger det mest. Derfor har dagens system behov for revisjon.

Frode Forfang er direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI). Denne uken skrev han et blogginnlegg med forslag til omfattende endringer av hvordan flyktninger får opphold i Norge og andre land. Han ser for seg å erstatte dagens asylinstitutt med et sterkere system der opphold innvilges før flyktningene ankommer Europa, og deretter fordeles rettferdig mellom landene.

Forslaget er et godt innspill i den norske og internasjonale debatten om asylpolitikk.

Riktignok er ideen langt fra ny. Flere eksperter og politikere har fremmet lignende tanker tidligere. Som regel har utspillene møtt døve ører.

For noen skyldes det nok en frykt for at det vil medføre en forpliktelse til å ta imot flere enn i dag, og hos andre en frykt for at det vil svekke flyktningers vern.

Mathias Fischer:

Les også

Å hjelpe her og der

Frøy Gudbrandsen:

Les også

«Det er nå et kappløp mot bunnen i asylpolitikken i Europa»

Forslaget tar tak i det grunnleggende problemet med dagens system. Nå er det først og fremst flyktninger med god økonomi som kan dra nytte av det, mens mindre ressurssterke mennesker på flukt blir værende i uverdige forhold.

At flyktningene må reise en dyr, farlig og krevende ferd for å finne en trygg havn, legger til rette for kriminelle nettverk. Menneskesmuglere tjener store penger på å utnytte folk i nød.

I et system som det Forfang skisserer, må flyktninger fra krig og nød stille seg i samme kø.

Frp-nestleder Per Sandberg omtaler utspillet som en "solid støtte" til Frps politikk. Han har misforstått. Forfangs forslag innebærer at Europa fortsatt tar imot mange flyktninger, og samtidig bruker mye penger på å hjelpe i nærområdene.

Forslaget til Forfang er en grov skisse. Problemene ligger i detaljene.

Les også:

Les også

Allsang på grensen

Det er en fare for at presset på et slikt system også vil være stort, fordi man kan vente langt flere søkere når reisen blir kortere. Derfor krever dette et kostbar og omfattende arbeid i FN— og EU-regi for å fungere. Utfordringene står i kø. Hvordan skal verdenssamfunnet garantere flyktningenes sikkerhet? Hvordan hindre massemigrasjon til sentrene der asylsøknadene behandles? Hva vil skje med dem som ikke får reise videre?

Den mest krevende politiske utfordringen er å få aksept for en kvotefordeling mellom landene. Systemet forutsetter at alle som får innvilget asyl raskt kan komme seg videre til Europa eller andre trygge land.

Formålet må uten tvil være å hjelpe flere flyktninger, og et slikt system vil kanskje gjøre det enklere. Når tallet på asylanter som skal bosettes og integreres er forutsigbart, kan landene også håndtere større mengder.

Seinsommerens og høstens store tilstrømming har avdekket svakheten med asylinstituttet. Løsningen er ikke å stenge grensene, men å hjelpe flere flyktninger. Det må skje både i krigenes nærområder og ved fortsatt å la mange komme til Europa.

Tiden er inne for en større internasjonal debatt om hvordan migrasjon skal håndteres. Regjeringen bør lytte til Forfangs innspill, og ta det med videre i internasjonale samtaler om flyktningsituasjonen.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».