• UDI-DIREKTØR: Frode Forfang tar til orde for omfattende endringer av det internasjonale asylsystemet. Regjeringen bør lytte til Forfangs innspill, og ta det med videre i internasjonale samtaler om flyktningsituasjonen. FOTO: Håvard Bjelland

Forfangs modige forslag

Dagens system for flyktninger er urettferdig, og trenger endring.