• URYDDIG: Så lenge førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsens rolle og habilitet i varslersaken ikke er avklart, bør embetet avstå fra alt som ligner en realitetsbehandling. FOTO: Odd Nerbø

Bukker og havresekker

Behandlingen av politivarslere innbyr fortsatt ikke til tillit.