Byrådet må ta ansvar i Vigilo-skandalen

Det offentlige tar urovekkende dårlig vare på personopplysninger. Nå må byrådet vise at de forstår alvoret og rydder opp etter Vigilo-saken.

Publisert:

Ved en feil er foreldre uten foreldreansvar blitt lagt til i skole-appen Vigilo. Blant disse er det minst 13 tilfeller hvor foreldrene av ulike grunner absolutt ikke skulle hatt tilgang på informasjon om barna. Det er snakk om alt fra barnevernstiltak, barn som bor på hemmelig adresse til foreldre som er ilagt besøksforbud.

Etter alt hell, ser det ut til at ingen av personene som feilaktig har fått tilgang til barns opplysninger, har tatt appen i bruk.

Men vissheten om at personlige data har havnet på avveie, har skapt frykt. Flere enn familiene som er rammet av Vigilo-skandalen, bør være bekymret.

Les også

BT20: – At kommunen kan ha sendt ut brev til overgriparar om kvar dei kan finne ofra sine er riv ruskande gale

Saken har avdekket hvor sårbart systemet er. En menneskelig feil er alt som skal til for at persondata havner i helt feil hender. I de fleste tilfeller vil det ha små konsekvenser, men denne saken viser at det fort kan få uoversiktlig store.

Personer som lever under visse typer beskyttelsestiltak, kan ikke være sikre på at informasjon om hvor de befinner seg blir trygt oppbevart.

Nå må byrådet ta ansvar for den skaden som har skjedd. De som nå føler frykt, må få den hjelpen de trenger. I tillegg må ansvarlige byråder overbevise om at alle nødvendige grep er tatt, slik at det ikke skjer igjen.

Les også

– Vi er ikke trygge her lenger. Vi var det, men nå er alt ødelagt.

Men denne hendelsen er dessverre større enn Bergen kommune. Digitaliseringsminister Nikolai Astrup bør også komme på banen.

Det er helt nødvendig med en gjennomgang av hvordan opplysninger i folkeregisteret blir håndtert. Rutinen med en manuell gjennomgang fremstår håpløst skjør, og kommunene er åpenbart ikke alltid skikket til å håndtere sensitive opplysninger.

Ja, det er positivt at kommunene legger til rette for mer effektiv og praktisk kommunikasjon mellom skole og hjem, gjennom nye digitale plattformer. Gamle systemer, som lapper i sekken og dårlig sikrede e-poster, har også sine svakheter.

Men det hviler et betydelig ansvar på offentlige myndigheter når nye digitale systemer blir rullet ut. Bergen kommune har sviktet to ganger på kort tid. Det er ikke godt nok.

Vigilo-saken har avdekket hvor sårbart systemet er. Nå må byrådet ta ansvar og overbevise om at alle nødvendige grep blir tatt for at noe lignende ikke skjer igjen. Hedvig Idås

Publisert: