Religionsfriheten er hellig

Trosfriheten er en grunnleggende rettighet, som trenger sterkere, ikke svakere vern.

SENSURERER: Hege Storhaug vil fjerne deler av koranen i norsk oversettelse og stoppe opprettelsen av nye moskeer i Europa. Stein J. Bjørhe

Europas møte med islam setter liberale verdier på prøve. Frykten for andres tro og meninger må ikke føre til en uthuling av demokratiets grunnleggende friheter.

I et intervju publisert i BT i går tar Hege Storhaug, informasjonsleder i Human Rights Service, til orde for å innskrenke religionsfriheten i Norge. Hun vil sensurere den norske oversettelsen av koranen, og hun vil stoppe opprettelsen av nye sunni— og sjiamoskeer i Europa. Storhaug ønsker også å sile flyktninger som kommer til Norge, slik at bare de med rett overbevisning får opphold.

Det er utenkelig at Storhaug får særlige støtte eller politisk gjennomslag for forslagene sine, men hun får antagelig gehør i enkelte innvandringsfiendtlige miljøer. Storhaugs uttalelser viser at man ikke kan ta grunnleggende verdier for gitt. I likhet med ytringsfriheten, må trosfriheten begrunnes og forsvares når den er under angrep.

Religionsfrihet er en menneskerett og en grunnleggende frihet. En åpen og fri meningsutveksling er nødvendig for at et demokrati skal fungere. I diktaturer blir religiøs praksis strengt regulert, fordi frie tanker utfordrer de eksisterende regimene.

Kristne blir forfulgt i deler av den arabiske verden. Saudi-Arabia praktiserer dødsstraff for konvertering fra islam og for å smugle bibler inn i landet.

Heller ikke i Europa er fri religiøs utfoldelse en selvfølge. Både jøder og muslimer opplever diskriminering og trakassering på grunn av sin tro. Innskrenkning av muslimers religionsfrihet bidrar til å rettferdiggjøre hets og diskriminering.

Kampen for menneskerettigheter i andre deler av verden må vinnes gjennom å sørge for full respekt for dem her hjemme.Hvorfor skal Saudi-Arabia høre på formaninger om frihet og toleranse, dersom europeere selv ikke lever opp til sine egne idealer?

Trosfriheten innebærer ikke at du kan gjøre hva du vil i religionens navn. Lovverket skal beskytte individer og grupper mot trakassering og vold. Det vil i noen tilfeller også begrense religiøs utøvelse. Men beskyttelse av individet er ikke det samme som å ta fra noen retten til å tro.

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller vold mot homofile er forbudt, også når handlingene er religiøst begrunnet. Det skal derimot være lov å mene at homofili er synd og bør straffes med døden. Trosfrihet gir også rett til å ha avskyelige meninger.

Ekstremistiske meninger må møtes med rasjonelle motargumenter. Religiøs vold bekjempes gjennom forbud mot konkrete handlinger. Disse skillene er det viktig å ha klart for seg i møte med autoritært tankegods, det være seg fra muslimer eller islamofober.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».