• STØTTE: I grell kontrast til media og enkelte politikere, reagerte Stockholms befolkning forbilledlig etter terrorangrepet på fredag.

Hold hodet kaldt

Media har et stort ansvar for å sortere fakta fra rykter når terroren rammer.