Høyre må velge selv

Høyres landsmøte bør ta en selvstendig beslutning om eggdonasjon, uavhengig av KrFs advarsler.

Spørsmålet om hvorvidt eggdonasjon skal tillates, ligger an til å bli et av de vanskeligste spørsmålene på Høyres landsmøte til helgen. I påsken advarte KrFs nestleder Olaug Bollestad om at dette er et «stort veiskille», dersom Høyre skulle skifte standpunkt.

Men dersom Høyre skal være et troverdig parti i bioteknologispørsmål, kan ikke hensynet til andre partier påvirke beslutningen.

Det bør også KrF respektere. Bollestads uttalelser til NTB tolkes selvsagt i lys av et mulig regjeringssamarbeid. «Ved å si ja til eggdonasjon kommer de i hvert fall ikke nærmere KrF», sier hun.

En konservativ linje i bioteknologispørsmål har bragt KrF nærmere Høyre enn Ap. At Høyre i fjor valgte å utsette behandlingen av eggdonasjon i et år for å ta seg tid til en grundig partibehandling, viser også at partiet ikke tar lett på spørsmålet.

Men det er håpløst om Høyre til helgen lar advarslene fra KrF påvirke beslutningen. Politiske forhandlinger bør vente til etter at partiene har funnet sine standpunkter.

Velgerne har forståelse for at mindre partier får gjennomslag for enkelte saker der de i utgangspunktet har flertallet mot seg. Men dersom partiene skal la strategiske hensyn overstyre det landsmøtet egentlig tror på og mener, blir politikken neppe enklere for velgerne å forholde seg til.

I alle spørsmål om bioteknologi er det rikelig med etiske og medisinske avveininger å ta hensyn til. I Høyre er engasjementet stort på begge sider. Eggdonasjon viser en splittelse i partiet, mellom en mer verdikonservativ og en liberal fløy.

Programkomiteens flertall mener for eksempel at å tillate eggdonasjon vil være et brudd med prinsippet om at den som føder barnet, vil være barnets mor. Mindretallet legger vekt på at det gjennom svangerskapet vil bli knyttet et biologisk bånd mellom mor og barn.

Selv om Høyre sier ja til eggdonasjon til helgen, er det ikke slutt på debatter om bioteknologi. Tvert i mot, den teknologiske utviklingen krever at politikere tar stilling til en rekke krevende saker de neste årene. Det blir ikke nødvendigvis lett, for et parti som er såpass delt i slike spørsmål.

Ved neste korsvei, kan det være andre partier som advarer om at en konservativ linje kan true det politiske samarbeidet. Partiene bør derfor sørge for at de står for noe selv, og ikke tilpasse store prinsipielle og etiske spørsmål etter potensielle politiske samarbeid.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».