KrF må gje klare abortsvar

No må Noreg få vite kva endringar i abortlova KrF vil ha – og kva konsekvensar dei skal gje.

Publisert: Publisert:

TÅKETALE: KrF må bidra til å fjerne den tåka som no har lagt seg over abortdebatten, meiner Bergens Tidende. Her er nestleiarane Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad saman med partileiar Knut Arild Hareide på KrF-landsmøtet 2. november. Foto: Bard Bøe (arkiv)

Den som prøver å finne ut kva KrF eigentleg vil i abortsaka, har ei krevjande oppgåve. Partiet vil «primært erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer rettsvern for ufødt liv». Det ville ha gjeve ein heilt annan abortpolitikk i Noreg, der kvinners val ville hatt ei langt svakare stilling.

Det er likevel ikkje dette framlegget som no ligg på bordet. Men kva ligg der? KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad har sagt at KrF ønskjer seg ei endring som skal gje færre abortar, noko han seinare har gått tilbake på. Ropstad har òg sagt at det i dag blir opna for abort dersom fosteret har leppe-ganespalte eller manglar ei hand, noko Faktisk.no og BT har vist at han ikkje hadde grunnlag for å seie.

KrF snakkar ivrig om «sorteringssamfunnet», trass i at det i dag kjem fleire barn med Downs syndrom til verda enn det som var tilfelle for 50 år sidan. KrFU-leiar Martine Tønnesen har uttalt at Noreg «opplever tvillingabort-turisme». Denne påstanden er tilbakevist av Faktisk.no.

Les også

– Erna, skjerp deg!

Det er KrF som dermed har skapt den forvirringa som no rår i debatten, og det er dei som må klargjere. Norske kvinner og menn må sjølvsagt ha svar på kva KrF vil krevje i det som teiknar til å bli ei hovudsak for den mogelege firepartiregjeringa.

Men også partimedlemene i Venstre, Frp og Høgre må få vite kva KrF konkret ønskjer seg. Dette er parti som ikkje deler KrFs syn på abortspørsmålet. Dersom toppane i dei tre partia går med på ein hestehandel med KrF, må det vere heilt klart for alle kva dette faktisk skal føre til.

Nokre av spørsmåla KrF må avklare, er:

  • Ønskjer KrF seg at denne lovendringa skal føre til færre abortar i Noreg, anten på kort eller lang sikt?
  • Vil det vere kvinner som i dag får innvilga abort som ikkje ville fått det med den lovendringa KrF ønskjer seg?
  • Kva meiner KrF med uttrykket «sorteringssamfunnet»?

Denne debatten treng å kome tilbake i meir fornuftige former. Då må KrF bidra til å fjerne den tåka som no har lagt seg over temaet.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».