Kvalitet trumfer pris

Kommunen bør prioritere å fylle SFO-tiden med innhold fremfor å gi gratis tilbud til alle.

Publisert Publisert
  • Bergens Tidende

ØK KVALITETEN: Man må kunne legge til grunn at betalingsviljen for SFO øker med kvaliteten på innholdet, skriver BT på lederplass. Bildet er fra Søreide skole, elleve år gamle Afras Mansoor deler sine sjakkunnskaper. Foto: Roar Christiansen

iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Hvis Arbeiderpartiet kommer til makten lover de alle skolebarn i Bergen gratis skolefritidsordning (SFO). Det vil koste kommunen om lag 200 millioner kroner i året.

«Det blir kostbart, men ingenting er viktigere enn å investere i barns oppvekst», argumenterer skolebyråd Roger Valhammer (Ap).

Byråden har rett i at barns oppvekstvilkår må prioriteres høyt. I så fall er innholdet i SFO-tilbudet betydelig viktigere enn hva det koster. Bystyret bør prioritere å øke kvaliteten på SFO-tiden fremfor å gi alle barn gratis oppbevaring.

Les også

Ap blar opp for gratis SFO og mat til alle

Det er ikke noe galt med ambisjonsnivået for SFO-tilbudet, som skal legge til rette for både måltider, fysisk fostring, friluftsliv, kultur, lek og læring.

«SFO er en viktig del av det helhetlige utdanningsløpet til barna, og så viktig for barns utvikling at alle barn skal ha rett til gratis plass, sier SFO-leder ved Krohnengen skole, Monica Storvik til BT.

Dessverre er kvaliteten på tilbudet i praksis nokså variabel. Mens skolegangen er regulert gjennom strenge føringer, står kommunene svært fritt i utformingen av skolefritidsordningen.

Det kan forklare den store variasjonen i foreldrenes vurdering av tilbudet, både på landsbasis og på tvers av skoler.

I den siste brukerundersøkelsen som ble foretatt i Bergen, var 58 prosent fornøyde, mens syv prosent uttrykte misnøye. Variasjon i lek og aktiviteter kommer dårligst ut, ifølge undersøkelsen.

Les også

SFO skal bli bedre

I Bergen koster en heldagsplass 2550 kroner per måned. Selv om 30.000 kroner i året er en betydelig utgift, har SFO større utfordringer enn prisnivået.

Det er uomstridt at enkelte familier bør støttes økonomisk for å kunne benytte seg av fritidstilbud for barna. Flere bør få gratis SFO. Flat sponsing fører imidlertid til at kommunen subsidierer velstående familier på lik linje med dem som faktisk trenger hjelp. Offentlige midler må brukes mer treffsikkert. Behovsprøving av gratistilbud og rausere moderasjonsordninger er en mer målrettet og fornuftig løsning.

Man må kunne legge til grunn at betalingsviljen for SFO øker med kvaliteten på innholdet. Derfor bør kommunen heller investere midlene i et bedre tilbud for alle, og la den økonomiske støtten være forbeholdt dem som faktisk trenger det.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Når «fritiden» bare blir stress

  2. Et SFO fritt for foreldrebetaling

Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».
  1. Skolestart
  2. Lek
  3. Skolefritidsordning (SFO)
  4. Familie
  5. Oppvekst