• OVERVAKING: I vår vedtok Stortinget ei kvitvaskingslov som pålegg bankane å sjekke langt fleire «risikopersonar», inkludert stortingspolitikarane sjølve. Konsekvensen er at kommersielle selskap utan kontroll lagar databasar over tusenvis av uskuldige nordmenn. Stortinget bør difor granske saka, skriv BT på leiarplass. FOTO: Tore Meek / NTB Scanpix

Overvaking utan kontroll

Stortinget har pålagt norske bankar ei kvitvaskingslov dei neppe har skjønt konsekvensen av.