• STOPP: Når utbyggingsplanane hopar seg opp på byutviklingsbyråd Anna Elisa Trytis kontor tyder det på at noko er fundamentalt gale med styringa av feltet, skriv BT på leiarplass. FOTO: Ørjan Deisz

Bergens byråkratiske vaskemaskin

Byrådets behandling av utbyggingsplanar er i ferd med å bli eit problem for Bergen.