Fremtidens brukerrom

Regjeringen vil endelig åpne sprøyterommene for flere. Det er klok og moderne ruspolitikk.

Publisert: Publisert:

VIL ÅPNE OPP: Sprøyterommet på Strax-huset er et tilbud som skal gi rusavhengige økt trygghet og rask helsehjelp i tilfelle overdose. Det er prisverdig at regjeringen nå vil åpne opp for flere stoffer og brukermetoder enn injisering av heroin, skriver BT på lederplass. Foto: Fred Ivar Utsi KLEMETSEN

I går kom helseminister Bent Høie (H) til Strax-huset i Bergen med gode nyheter til byens brukere. Høyre, Frp og Venstre-regjeringen vil gjøre sprøyterom om til brukerrom, og åpne opp for flere narkotiske stoffer og opplæring i mer skånsomme brukermetoder. Det er på høy tid.

Les også

– Dette vil gjøre hverdagen bedre for rusavhengige i Bergen

Sprøyterommet på Strax-huset kunne hjulpet hundre rusmisbrukere hver dag, men blir i stedet tvunget til å avvise folk i døren. Problemet er de rigide sprøyteromsreglene, som kun åpner herberget for brukere som setter heroin med sprøyte.

Sprøyterommet i Bergen er et hardt tilkjempet helsetilbud, som Ap og Venstre i byrådet fikk gjennom etter tung hestehandel med KrF.

Formålet er å få ned bekymringsfullt høye overdosetall, og å gi brukerne økt trygghet og rask helsehjelp. Men ved å begrense tilbudet til det aller farligste og mest uønskede brukermønsteret, virker dagens regelverk mot sin hensikt. De som følger rådet fra helsemyndighetene og inntar sitt narkotikum på mindre skadelig vis, blir henvist til gaten. Det er bakstreversk og uverdig ruspolitikk, som regjeringen nå gjør klokt i å snu.

Les også

Teamet skal være spydspissen i kampen mot overdosedødsfallene. Seks måneder etter de første ble ansatt, er nødvendige avtaler fortsatt ikke på plass.

Bakgrunnen for at sprøyterommene inntil videre er reservert for sprøytenarkomane heroinister, er at Høyre, KrF og Frp ikke ville «oppfordre til blandingsmisbruk». Det er moralistisk og misforstått omsorg. Med gårsdagens høringsforslag, viser regjeringen at de endelig tar faglige råd på alvor.

Forslaget til nye sprøyteromsregler er en viktig erkjennelse av at også blandingsmisbrukere trenger en trygg arena som reduserer smittefare og tilbyr hjelp i tilfelle overdose. For eksempel blir det foreslått at brukere skal få opplæring i å inhalere heroin, noe som er mindre risikofullt enn injisering med sprøyte.

Det er gode takter fra både Høyre og Frp, som altfor lenge har bremset et nødvendig paradigmeskifte på rusfeltet og tviholdt på unødig kriminalisering av rusbruk.

Det er prisverdig at et flertall i myndighetsapparatet endelig har innsett at rusmønsteret ikke lar seg påvirke gjennom utestengelse og segregering, men gjennom hjelp og veiledning. Det eneste som kan gjøre noe positivt for russcenen, er å ruste dem som oppholder seg der til et tryggere liv.

– Vi må gjøre enda mer for å begrense skader, redde liv og sikre verdighet for de rusavhengige, sa helseminister Bent Høie under talen sin på Strax-huset.

Det er dette, og ikke fortidens moralisme og fordømmelse, som må være kjernen i moderne ruspolitikk.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».