Nødvendige kvalifikasjoner

Det er fornuftig med et karakterkrav for å komme inn på sykepleierstudiet.

Publisert: Publisert:

KRAV: Regjeringen vil innføre krav om at man må ha minst karakteren tre i fagene norsk og matematikk for å komme inn på sykepleierutdanningen. Det er fornuftig. Foto: Ingar Storfjell

For å ta sykepleierne og pasientene på alvor, er det riktig å stille høye krav til studentene.

Høyre- og Frp-regjeringen vil innføre en forutsetning om minst karakteren tre i fagene norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning, meldte vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim (H) fredag.

Allerede har regjeringen hevet kravene for å komme inn på lærerutdanningen.

KUNNSKAPSMINISTER: Henrik Asheim (H) annonserte endringen fredag. Foto: Silje Katrine Robinson

I en ideell verden ville ikke dette vært nødvendig. Helst skulle studiene vært så attraktive at det ikke kunne sås tvil om studentenes kompetanse.

Men når det ikke er tilfellet, er det riktig å gjøre endringer for å sørge for at alle som skal ut i disse yrkene har kvalifikasjonene som trengs.

Begrunnelsen er saklig. Når sykepleiere skal håndtere medisiner og dosering, er det avgjørende at de er trygge på matematikken. Selvsagt bør uteksaminerte sykepleiere ha den tryggheten, men opptakskravene er en nyttig sikkerhetsventil.

Samtidig kan kravene bidra til at flere fullfører utdannelsen. Kandidater som ikke har norsk- og matematikkferdighetene på plass, vil raskt få det vanskelig når de møter studiene.

Les også

Debatt: Når faglighet blir farlig

Les også

Jeg er lege. Jeg gjør feil.

Kravene bør også bidra til å øke statusen til yrkene og studiene. Særlig mattekravet for sykepleiere understreker at de er langt mer enn omsorgspersoner. De gjør et viktig og faglig krevende arbeid.

Derfor får forslaget støtte fra Norsk Sykepleierforbund. Yrket fortjener en høyere status i samfunnet.

For elever på ungdomsskolen og videregående bør kravene gi en ekstra motivasjon. Når det ikke bare er gjennomsnittet av karakterer som teller, får elevene en ekstra grunn til å jobbe hardt i norsk og matematikk.

Det er bra for skolen at det understrekes at disse fagene er spesielt viktige.

I årene fremover kommer landet til å få et stort behov for flere sykepleiere og lærere. Mye må gjøres for å øke rekrutteringen, og høyere status vil forhåpentlig hjelpe. Men det er like viktig å sørge for at de som kommer ut i arbeidslivet har den kompetansen de trenger.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».