Fraværsgrensen fungerer

Det er nedgang i både fravær og frafall på videregående. Det viser at det er riktig å kreve at elever skal møte på skolen.

Publisert:

GRENSE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innførte en fraværsgrense i videregående skole. Nå viser tallene at fraværet går ned, frafallet går ned, og nedgangen er størst på yrkesfag. Det er en positiv utvikling. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Da klokken klang, så fort de sprang, for ikke å få for mye ikke-godkjent fravær. Den nye fraværsgrensen i videregående skole har nemlig fungert: Ferske tall viser en solid nedgang i fraværet.

Det er gledelige nyheter for norsk skole.

Fraværsgrensen ble fremmet av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), og trådte i kraft for skoleåret 2016–17. Regelen sier at elever som har mer enn ti prosent ikke-godkjent fravær i et fag, ikke vil få karakter i det faget.

Protestene var mange da regelen ble vedtatt, og motstanderne har ikke gitt seg. Særlig høylytt var Elevorganisasjonen, samt flere av opposisjonspartiene.

Nå viser altså statistikken fra Utdanningsdirektoratet at fraværet synker. Forrige skoleår var mediantallet fem dager og 12 timer med fravær. I år var tallene tre dager og åtte timer. Det er en nedgang på 40 prosent på ett år.

En så betydelig nedgang kan ikke forklares med annet enn fraværsgrensen. Det fungerer å stille krav til elevene. Det er også til deres eget beste, og ikke, som lederen for Elevorganisasjonen sa til VG, å «piske elevene til skolebenken».

Oppmøte på skolen er simpelthen en forutsetning for læring, og for at lærerne skal ha tilstrekkelig grunnlag for å sette en karakter.

Les også

Bakgrunn: Elevers fravær sank med 40 prosent 

Les også

Dette mente BT da fraværsgrensen ble innført: Det får være grenser for fravær

Særlig positivt er det at nedgangen er størst på yrkesfag, der andelen elever som dropper ut av skolen er stor.

Arbeidet for å holde elevene i skolevesenet blir vesentlig enklere når de faktisk er til stede på skolen.

Fraværsgrensen har møtt motargumenter av varierende kvalitet. Russesjefen som mente grensen var et problem fordi russen møtte beruset på skolen i frykt for å få for mye fravær, fortjener lite sympati.

Andre har vært mer bekymret for at grensen vil føre til at flere dropper ut, fordi de går over tiprosentsgrensen. Heldigvis viser tallene at det motsatte har skjedd.

Andelen elever som slutter i skolen eller ikke får karakter i ett eller flere fag, har også gått ned det siste skoleåret. Fraværsgrensen har altså ikke ført til mer frafall. Om noe, kan den ha bidratt til at færre dropper ut.

Les også

Høyres Peter Chr. Frølich: Slaget om fraværsgrensen er vunnet

Oppmøtekravet har fungert etter hensikten, og grensen bør beholdes. I stedet for å debattere prosenter, bør skolepolitikere nå konsentrere seg om hvordan de kan sørge for at elevene får best mulig undervisning i klasserommet.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».