Trygt å kjøre buss

Av hensyn til sikkerheten på veiene må det føres streng kontroll med alle som driver turisttransport.

Publisert: Publisert:

RISIKO: Slitne og inkompetente sjåfører på brokete landeveier utgjør en stor risiko for ulykker, skriver BT på lederplass. Bildet viser en russisk turistbuss som kjørte av veien mellom Turtagrø og Fortun en tidligere sommer.

Uheldig praksis og omgåelse av regelverket driver norske selskaper ut av turistbussmarkedet, melder avisen Hordaland.

Fiktive kontrakter, sosial dumping og brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser er noen av problemene Frode Kvalstad fra krimseksjonen i Statens vegvesen lister opp.

Hvis den slags får passere, vil det både gå ut over trafikksikkerheten og undergrave en viktig turistnæring. Å føre streng kontroll med turbilbransjen er derfor en viktig prioritering.

I fjor sommer ble 280 sjåfører kontrollert. Det ble registrert 57 brudd på kjøre- og hviletiden, og i 15 tilfeller manglet enten yrkessjåførkompetanse eller gyldig førerrett, ifølge avisen Hordaland.

Det er alvorlig. Slitne og inkompetente sjåfører på brokete landeveier utgjør en stor risiko for ulykker. Frode Kvalstad i Statens vegvesen mener at sikkerheten til passasjerene blir ofret til fordel for profitt. Det er utillatelig.

Når turister setter seg inn i en turbuss i Norge, skal de vite at sikkerheten er ivaretatt.

Problemene gjelder ikke bare utenlandske selskaper, men ifølge Vegvesenet er det et økende problem at utenlandske aktører kjører uten gyldig løyve. Et annet problem er brudd på tariffavtalene som garanterer en fast minstelønn for transportarbeidere.

Selv om tariffavtalene også gjelder utenlandske arbeidstakere i Norge, åpner loven for unntak når arbeidet er midlertidig. Dermed er det vanskelig å kartlegge og bøtelegge ulovlig praksis. Det er uheldig. Det skal ikke lønne seg å drive rovdrift på egne ansatte.

Det norske løyveregimet er fortsatt unødig rigid og proteksjonistisk, men det vil heldigvis bli lettere å etablere fremtidsrettede transporttjenester når endringene i yrkestran­sportloven trer i kraft i 2020. Det bør også skjerpe kravene til kontroll.

Problemet er ikke at norske selskaper drives ut av markedet, men risikoen for at farlige og ulovlige tilbud får overta og dominere.

Det er ikke noe poeng å hindre utenlandske aktører i å kjøre turbil, men de må konkurrere på like vilkår. Alle som frakter turister på norske veier må kunne dokumentere at de setter trygghet først.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».