Et riktig forbud

Nikab strider mot alt den offentlige skolen står for.

Publisert Publisert

FORBUD: Et så begrenset, nasjonalt forbud som regjeringen tar til orde for, er riktig vei å gå. At nikab og burka er lite utbredt, gjør det ikke mindre prinsipielt problematisk å dekke seg til i en undervisningssituasjon, skriver BT på lederplass. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

  1. Leserne mener

Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg på alle utdanningsinstitusjoner. Forbudet skal gjelde både elever og ansatte så lenge undervisningen pågår. Det rammer også privatskoler, skolefritidsordning, leksehjelp og skoleturer.

Statlige forbud mot klesplagg er i utgangspunktet illiberalt. Det er likevel riktig å støtte forbudet. Nikab er ikke bare kvinnefiendtlig og undertrykkende. Det hindrer også sosial kontakt og kommunikasjon, som er helt sentrale verdier i den norske skolen.

Les også

UiB og NHH kritiske til nikab-forbud

Det er flere vektige innvendinger mot et nasjonalt nikab-forbud.

For det første bryter det med autonomien til den enkelte undervisningsinstitusjon. Som Universitetet i Bergen (UiB) påpeker i sitt høringssvar, er de både nærmest og best egnet til å håndtere slike situasjoner. Lokale forbud er en pragmatisk løsning som har virket konfliktdempende, nettopp fordi de kan tilpasses behovet.

Det er heller ikke dokumentert at et generelt forbud vil ha ønsket effekt. Nikab er såpass lite utbredt i Norge, at den praktiske betydningen er minimal. Dermed kan forbudet fremstå som ren symbolpolitikk. Det er også en risiko for at forbudslinjen vil hindre integrering og utdanning blant muslimske kvinner.

Les også

Regjeringen er både for og mot nikabforbud

Et så begrenset, nasjonalt forbud som regjeringen nå tar til orde for, er likevel riktig vei å gå.

Når forbud mot tildekking kun praktiseres på noen skoler, kan det gi en opplevelse av diskriminering. Skoleledelsen kan fort mistenkes for å ville ramme enkeltpersoner. Nasjonale krav er en garanti for forutsigbarhet og likebehandling. Tydelige grenser er til hjelp for dem som må stille tøffe krav til ansatte og foreldre.

At nikab og burka er lite utbredt, gjør det ikke mindre prinsipielt problematisk å dekke seg til i en undervisningssituasjon. Å vise ansiktet er helt essensielt for både kommunikasjon og sosial kontakt. Å se ansiktet til læreren er viktig for at barn skal føle seg trygge. Det handler om læringsutbytte, tillit og fellesskap.

Etter at Venstre gikk inn i regjeringen, er totalforbudet desuten begrenset til selve undervisningssituasjonen. Folk står fortsatt fritt til å bruke plagget på skolens område, både i pauser, friminutt og personalmøter.

«Vi har funnet en god balanse mellom hensynet til et godt læringsmiljø og individets frihet», sier forskningsminister Iselin Nybø (V) til NTB. Det har hun rett i. Det er ikke urimelig å kreve at alle skal vise ansiktet i undervisningen. I den norske skolen må kommunikasjon og læring trumfe retten til å dekke seg til.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».