Høie må rydde opp

Tilgangen til å klage på kreftmedisin-nei må vere minst like stor som den er til å klage på eit garasje-avslag.

Publisert Publisert
  • Bergens Tidende

DÅRLEG PRINSIPP: Bent Høies (H) tolking gjer at Forvaltningslova ikkje gjeld når staten avgjer kva medisinar sjukehusa skal ta i bruk. Dette hemmeleghaldet er eit dårleg prinsipp, meiner Bergens Tidende. Foto: SCANPIX

iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Regjeringa held fram med å kjempe for eit skadeleg hemmeleghald på norske sjukehus.

No påstår Helse- og omsorgsdepartementet at Beslutningsforum for nye metodar ikkje er eit offentleg organ. Det er denne gruppa som tar stilling til bruken av nye legemiddel på norske sjukehus.

Denne finta frå Bent Høies (H) departement får store praktiske konsekvensar. Tolkinga deira gjer at Forvaltningslova ikkje gjeld for dette organet, noko som gjer at pasientar ikkje kan klage på vedtak.

Det er ein grunnleggjande rett i den norske forvaltninga.

Les også

BT meiner: Et pinlig og potensielt kostbart knefall

Regjeringa kan ikkje gøyme vekk og hindre borgarane innsyn og påverknad på så viktige avgjersler som Beslutningsforum står for.

Det handlar om kven som skal få nye medisinar og kven som ikkje skal få det. For nokon er det eit spørsmål om liv og død.

Slike prioriteringar er viktige, blant anna for å presse ned prisane på legemiddel. Dei store farmasiselskapa skal ikkje få diktere prisen.

Men at prioriteringane er viktige, er ikkje eit argument for å halde prosessen skjult, eller kutte ut vanleg demokratisk påverknad og klagetilgang. Heller tvert imot.

Denne demokratiske retten blir berre viktigare, dess større konsekvensar vedtaket har.

I dag kan du enkelt klage dersom du får avslag på bygging av ei bod eller ein balkong. Høvet til å klage inn eit avslag på ein kreftmedisin bør vere minst like stor.

Les også

Debatt: Medisinar er ein kamp om liv og død

Forklaringa til Helse- og omsorgsdepartementet held ikkje vatn, og står i motstrid til tekstar som departementet sjølv har publisert.

I Stortingsmelding 34 (2015–2016), står det derimot at Beslutningsforum er «et nasjonalt system» med «delegert myndighet fra de regionale helseforetakene».

Dei regionale helseføretaka er offentlege organ, der forvaltningslova gjeld. Det offentlege helsevesenet kan ikkje unndra vedtak frå innbyggjarane ved å delegere dei til nye organ.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt er soleklar i si vurdering, at Beslutningsforum er dekka av Forvaltningslova § 1, som «organ for stat».

No må Høie rydde opp. Det norske helsevesenet er hans ansvar, noko som gjer han ansvarleg for at departementet hans undergrev pasientar og befolkningas demokratiske rettar.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Høie forsvarer hemmelige medisinavtaler

  2. Ber Bent Høie rydde opp i hemmeligholdet

  3. Helsevesenet overlater til legemiddelfirma å svare på spørsmål om hemmelig avtale

  4. Rot med hemmelig medisinavtale har kostet sykehusene millionbeløp

Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».
  1. Helsepolitikk
  2. Legemiddelindustrien
  3. Sykehus
  4. Helse- og omsorgsdepartementet
  5. Bent Høie