En kamp det er mulig å vinne

Retten til å bestemme over egen kropp er grunnleggende, men ingen selvfølge.

Publisert: Publisert:

Det store, overordnede problemet internasjonalt, er at kvinner i store deler av verden mangler retten til å bestemme over egen kropp. Her er en kvinne på 8.mars-markering i Sao Paolo i Brasi. Foto: NACHO DOCE / X01629

På den internasjonale kvinnedagen er det all grunn til å feire at Norge er blant verdens mest likestilte land. Det har ikke kommet av seg selv, men som følge av hardt og langvarig politisk arbeid.

Internasjonalt er bildet langt mer deprimerende. Det store, overordnede problemet er at kvinner i store deler av verden mangler retten til å bestemme over egen kropp.

Et uttrykk for det, er hvor utbredt barneekteskap fortsatt er. I hele 37 land kan voldtektsforbrytere slippe straff hvis de er gift med eller gifter seg med offeret. Minst 200 millioner kvinner og jenter er blitt utsatt for kjønnslemlestelse. Den kvinnefiendtlige praksisen utgjør fortsatt en trussel mot kvinners helse i en rekke land, men det går sakte rett vei.

Retten til selvbestemt abort er gammel i Norge, men i et internasjonalt perspektiv er muligheten til en trygg abort et privilegium. I store deler av Afrika, Latin-Amerika og Midtøsten er abort enten forbudt eller utilgjengelig for de fleste. I El Salvador er det et totalforbud mot inngrepet, og straffen er langvarig fengsel.

Konsekvensen av restriktiv abortpolitikk og dårlig tilgjengelighet til klinikker, er ikke nødvendigvis færre, men bare farlige aborter. Ifølge WHO skyldes et sted mellom fem og 13 prosent av alle svangerskapsrelaterte dødsfall utrygge aborter.

Å nekte kvinner å ta valget selv, betyr i praksis å utsette dem for betydelig fare.

Til tross for dette, er retten til selvbestemt abort kraftig utfordret i flere europeiske land, som Spania, Polen, Litauen og Slovakia. Kriteriene for når en abort er tillatt, blir foreslått strammet inn. Det viser at rettigheter som tidligere er tilkjempet, på ingen måte kan tas for gitt.

Likestilling er et av FNs 17 bærekraftsmål, og konklusjonen så langt er at det går særdeles sakte. I motsetning til øvrige mål, mangler data for å følge utviklingen godt nok. Det forteller hvor lavt prioritert likestilling er internasjonalt.

Men det er noe man kan lære av kampen for likestilling i Norge, så er det nettopp at det er en kamp. Og den er mulig å vinne.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».