Kongeleg korreks

Kong Harald fortener støtte for å ta opp menneskerettar med kinesarane.

OFFISIELT: Tidenes største næringslivsdelegasjon følgjer kongeparet på statsvitjing til Kina. Laurdag kveld landa dei i Beijing. Heiko Junge, NTB Scanpix

Kongeparet er for tida på statsvitjing i Kina. Kong Harald og Dronning Sonja står i spissen for ein delegasjon som inneheld to statsrådar og ikkje minst over 300 representantar for norsk næringsliv – den største delegasjonen nokon sinne.

Programmet ber tydeleg preg av at tilhøvet mellom dei to landa er normalisert. Dei fyrste dagane av turen har kongeparet vore i Dunhuang i det nordvestlege Kina, der Høgskulen på Vestlandet saman med Beijing Normal University forskar på kvalitet i barnehagane. Ein norsk-kinesisk frihandelsavtale kan bli signert neste år. Og i dag møter kongeparet Xi Jinping, president i Kina, i Beijing.

Nettopp i eit slikt politisk tøvêr er det svært interessant at Kong Harald varslar at menneskerettane ikkje skal drukne i økonomiske og akademiske suksessar.

Då Kongen blei spurt om han ville ta opp menneskerettsspørsmålet med Kina, svarte han slik, ifølgje Dagbladet: «Vi som kommer fra vesten er opptatt av menneskerettigheter, og kommer til å ha en dialog med Kina om det. Jeg kommer helt sikkert til å få anledning til å ta opp dette senere.»

Solberg-regjeringa skreiv i desember 2016 under ein avtale med Kina som blei hardt kritisert for å mangle formuleringar om menneskerettar. Det har difor vore avgjerande at regjeringa no kunne vise fram at dei faktisk tek opp spørsmålet om menneskerettar med Kina.

Les også

Kongen vil trolig ta opp menneskerettigheter med Kina

Kina er ein versting når det gjeld internering av etniske minoritetar og opposisjonelle. Det er dårlege vilkår for pressefridomen og landet bruker framleis dødsstraff. Desse problema kan ingen vente at Noreg kan rydde opp i, og det er heller ikkje slik at diplomatisk isfront løyser saka.

Derfor må Noreg opptre balansert: Det er både viktig å vere i posisjon til å påverke gjennom diplomatiske kanalar – og å bruke desse kanalane til å vere tydeleg på menneskerettsspørsmål.

Det er klart at diplomatar og statsrådar ikkje kan dele alt som blir sagt mellom Noreg og Kina i møte om menneskerettane. Det er likevel viktig at Noreg er mest mogleg opne om kva som kjem fram i samtalar med Kina om menneskerettar.

Slik kongeleg merksemd er ikkje minst viktig for dissidentane som dagleg arbeider for eit meir demokratisk Kina. Deira kamp fortener å bli sett.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».