Prisen for rusen

Et samfunnsregnskap for skadevirkningene knyttet til rusbruk kan gjøre det enklere å legitimere gode politiske tiltak.