• TØRR SOMMAR: – Det varme og tørre vêret er ikkje eit bevis på klimaendringane i seg sjølv. Men vêret er eit døme på det ekstremvêret som me vil sjå meir av framover. FOTO: NTB Scanpix

EU sløkkjer brann

Skogbrannane i Sverige bør føre til ei styrking av det europeiske brannsamarbeidet.