Oppdrettsnæringen må avluses

Luseproblemene i oppdrettsnæringen må løses før næringen kan vokse mer.

Publisert: Publisert:

STRENGERE KRAV: Skal Norge leve av havet også i fremtiden, må myndighetene stille enda strengere krav til næringen. Alle ressurser må settes inn for å løse luseproblemet, skriver BT på lederplass. Foto: Bjørn Erik Larsen

Lerøy Midt er ett av to selskap som er politianmeldt for brudd på dyrevelferdsloven etter å ha brent grunnlagsdata for lusetelling. Det er alvorlig. Luseproblemene i næringen er store. Selskapenes førsteprioritet må være å få bukt med lusen, uten å skade verken oppdrettsfisken eller livet i havet for øvrig. Dessverre mislykkes de gang på gang. Tilliten til selskapene settes nok en gang på en hard prøve.

Man skal være forsiktig med å konkludere før politiet er ferdig med sin etterforskning og alle fakta er på bordet. Lerøy Midt fikk for ett år siden pålegg fra Mattilsynet om å oppbevare grunnlagsdata for lusetelling. Likevel er disse dataene nå brent. Lerøy selv svarer at selskapet rapporterer elektronisk og at informasjonen finnes. Det bør den.

Oppdrettsnæringen har vært gjennom et økonomisk jubelår. Uten at produksjonen av fisk er økt markant, har marginene økt kraftig på grunn av høyere pris og gunstig valuta. Næringen er viktig for Norge, og det er gledelig at inntjeningen er god. Det sikrer viktige arbeidsplasser langs kysten.

Les også

I nærheten av oppdrettsanlegget døde 40 hummere. Nå advares det mot bruk av giftig lusecocktail.

Men eksemplene er dessverre altfor mange på at næringen sliter med å leve i harmoni med havets naturlige fauna. BT omtalte nylig hvordan 40 hummer i Øygarden ble funnet døde dagen etter at et oppdrettsanlegg i nærheten hadde drevet kjemisk avlusing på anlegget med det som omtales som en «giftig lusecocktail». I tillegg til at fisk og dyr utenfor oppdrettsanleggene påvirkes negativt, lider mye av fisken i merdene. De spises opp levende av lusen. Det er dyrplageri og må ta slutt.

Problemene med lakselus er kostbart og påvirker resultatene i oppdrettsselskapene. Mange får pålegg om å redusere produksjonen til problemene er løst, noe som også påvirker resultatene i negativ retning. Men slik må det være.

Det er også en motivasjon til enda større satsing på innovasjon, blant annet når det gjelder lukkede anlegg. Også dette er dyrt. Men i det lange løpet er det trolig det eneste fornuftige for å sikre en bærekraftig næring og god dyrevelferd i anleggene. Lukkede anlegg vil fjerne problematikken med rømning og påvirkning på fisk, skalldyr og bunnforhold i hav og fjord.

Fisk og sjømat er sunt. Fisk har både helse- og miljømessige fordeler som kjøttproduksjon mangler. Det er også vår nest viktigste eksportnæring. Skal Norge leve av havet også i fremtiden, må myndighetene stille enda strengere krav til næringen. Alle ressurser må settes inn for å løse luseproblemet.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».