Kontroll på tinget

Strengere kontroll med reiseregninger er nødvendig, men støtten til folkevalgtes hjemreiser bør ikke tukles med.

Publisert:

SVEKKER TILLIT: Saker som dette er egnet til å svekke folks tillit til dem de har valgt til å styre landet. Dessverre rammer saken også det store flertallet av politikere, som respekterer regelverket, mener BT. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Denne uken avslørte Aftenposten at nok en stortingsrepresentant har fått utbetalt store beløp for reiser som ikke har funnet sted. Ifølge avisen har Hege Liadal (Ap) levert fiktive reiseregninger for over 60.000 kroner. Stortingets administrasjon har gjort det eneste rette når de nå har anmeldt forholdet.

Liadal beklager at hun har gjort feil, og ifølge advokaten har hun ikke brutt loven med vilje.

Saker som dette er egnet til å svekke folks tillit til dem de har valgt til å styre landet. Dessverre rammer saken også det store flertallet av politikere, som respekterer regelverket.

Fra nyttår ble Stortingets regler for reiser strammet inn, slik at det nå kreves dokumentasjon på at reiser faktisk har funnet sted. I tillegg har presidentskapet bestemt at informasjon om kostnadene ved Stortingets komitéreiser skal være åpent tilgjengelig.

Forhåpentlig vil dette, sammen med oppmerksomheten Aftenpostens dekning har gitt, være nok til at samtlige stortingsrepresentanter heretter følger regelverket til punkt og prikke.

Les også

Stortinget gjør ytterligere innstramminger i reglene for reiseregninger og diett

I kjølvannet av avsløringene, er oppmerksomheten nå også rettet mot andre sider av regelverket knyttet til stortingsrepresentanters reiser. Dagbladet beskriver det som frynsegoder at de folkevalgte får dekket reiser til hjemstedet, hybel i Oslo og at mindreårige barn får dekket kostnader for å besøke foreldrene to ganger i året.

Det er ingen tvil om at disse ordningene er rausere enn det arbeidstakere flest har. Men det er gode grunner til de såkalte frynsegodene finnes.

Stortinget er sammensatt av mennesker fra hele landet, og de er valgt inn for å representere landsdelen de kommer fra. Derfor er det på sin plass at det finnes ordninger som gjør at de kan reise hjem når arbeidshverdagen deres tillater det.

Det er for mye å forvente av politikernes familier at de skal bryte opp fra sitt nærmiljø og flytte med dem til Oslo, med mindre det er deres ønske. At stortingsrepresentanter med mindreårige barn får reise hjem en gang ekstra per uke, gjør det enklere å kombinere det å ha barn med å være folkevalgt.

Å stramme inn på slike ordninger fordi enkelte politikere har brutt regelverket, vil være overilt. Alle er tjent med at terskelen er lav for at folkevalgte reiser hjem til sin egen familie og til velgerne de representerer. Det er et «frynsegode» for det norske demokratiet at Stortinget er bredest mulig sammensatt.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».