Arbeid skal lønne seg

Kvinner kan gjerne velge å være hjemme med ettåringer, men staten skal ikke ta regningen.