La den ligge

Oljen er ikke den nye oljen. Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen må fortsatt vernes.

Publisert Publisert
  • Bergens Tidende

leder.jpg Foto: NTB Scanpix

iconDenne artikkelen er over tre år gammel

I Stavanger denne uken var statsminister Erna Solberg tydelig på at Høyre fortsatt ønsker oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen. Statoil-sjef Eldar Sætre fortsatte i går og argumenterte for at petroleumsvirksomhet i disse områdene er bra for klimaet.

Men kampen mot klimaendringene forutsetter at verden bruker mindre fossilt brensel. De sårbare områdene er så verdifulle at oljen utenfor Lofoten og Vesterålen bør ligge der den er.

Les også

Ny oljekamp i Lofoten: Støre åpner for å bruke Ap-pisken

Olje— og gassnæringen vil nødvendigvis være en viktig del av norsk økonomi i mange år fremover, men det er grunn til å stille spørsmål ved den virkelighetsbeskrivelsen som både næringen og statsministeren formidler.

Norsk petroleumsproduksjon er mer klimavennlig enn mange andre steder i verden, og ja, verden er avhengig av olje og gass i mange år fremover. EUs kvotesystem betyr at Norge betaler for utslippskutt andre steder i verden.

Men heldigvis er ikke verdens fremtidige oljeavhengighet hogget i stein. Analysene oljeselskapene baserer sin optimisme på blir utfordret fra flere kanter. Det fornybare samfunnet kan heldigvis komme langt raskere enn man har turt å håpe på.

Det betyr også at gass kan få en langt mindre rolle fremover enn Statoil og regjeringen håper, fordi energiproduksjonen blir stadig mer desentralisert. Utbredelsen av solenergi er noe av forklaringen. Selv i Norge blir folk stadig mer åpne for å produsere strømmen sin selv.

Kommentator Ingvild Rugland:

Les også

«Oljemessen i Stavanger er ikke stedet for grønne mirakler»

Avhengigheten av olje utfordres blant annet av at salget av elektriske biler vokser kraftigere enn ventet. I tillegg går den teknologiske utviklingen av energilagring raskt.

Alt dette er gode nyheter. Likevel underslår både regjeringen og oljenæringen betydningen av disse fremskrittene, fordi det er i norsk økonomis kortsiktige interesse at det grønne skiftet går saktere enn verden trenger.

Det er høyst risikabelt om regjeringen luller seg inn i en tro på at det faktisk er oljen som vil være den nye oljen.

Budskapet fra Solberg får naturligvis god mottakelse i en petroleumsnæring som har det vanskelig, men det er uheldig om arbeidsledigheten på Vestlandet brukes som brekkstang for å åpne for oljeleting uten for Lofoten og Vesterålen.

Det fremste argumentet for å konsekvensutrede petroleumsvirksomhet der, er at det trengs for å opprettholde et jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Men denne våren tildelte regjeringen letekonsesjoner i Nord-Norge, og på mandag varslet olje— og energiminister Tord Lien (Frp) enda en konsesjonsrunde.

Derfor er det fortsatt ikke nødvendig å ta den risikoen det vil være å utsette de sårbare og svært verdifulle naturområdene for petroleumsvirksomhet.

Om klimaet skal reddes, kan ikke olje- og gassindustrien være så stor som i dag. Solbergs plan er dessverre ikke bærekraftig.

Oljeselskapene trenger heller en kraftigere dult for å gå i front i fornybarrevolusjonen, enn stadige forsikringer om at nye områder vil bli åpnet inn i evigheten.

Vestlandet vil merke klimaendringene godt, med våtere og villere vær, oftere flom og flere farlige ras. Det vil være både dyrt og strevsomt å håndtere. Andre steder i verden vil de menneskelige konsekvensene være langt verre.

Norge gjør definitivt en betydelig innsats mot klimaendringer gjennom blant annet regnskogsatsingen. Men det er dessverre fortsatt et for stort gap mellom troen på oljens fremtid og hvilke klimautslipp verden faktisk tåler.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».