Bråket blir verdt det

Bybanen gjør Bergen mer attraktiv, men kommunen er for dårlig til å ivareta dem som rammes av byggeprosessen.

Publisert Publisert

HØYBLOKK: – Selv om Bybanen må prioriteres, kan Bergen kommune gjøre vesentlig mer for dem som plages av byggingen, mener Bergens Tidende. Foto: Bjørn Erik Larsen

  1. Leserne mener

I en reportasje i BT i helgen, fortalte en rekke beboere i Fyllingsdalen om hvordan byggingen av Bybanen forringer livskvaliteten deres.

Hyppig sprengningsarbeid både seint og tidlig, avsperrede områder og store mengder støv er blant plagene de stort sett eldre beboerne må leve med.

Selv om Bybanen må prioriteres, kan Bergen kommune gjøre vesentlig mer for dem som plages av byggingen.

Les også

Sprekker bybanebudsjettet, vil han mure igjen tunnelen til Fyllingsdalen

Det er ikke første gang folk opplever at Bybanen graver seg inn i hagen deres. I 2016 ble det nødvendig å midlertidig grave opp Fløen parsellhage, til stor frustrasjon for dens mange brukere.

Den gangen var kommunens dårlige håndtering av situasjonen med på å øke frustrasjonen. Brukerne av hagen ble varslet bare én måned før rivingen, og uttrykte at de savnet mer informasjon rundt prosessen.

Det ser ikke ut til at kommunen tok lærdom av denne episoden. Til tross for både støy- og støvproblemer, er det manglende forståelse fra politikerne som plager beboerne i Fyllingsdalen aller mest.

Flere forteller om en følelse av å bli glemt og oversett, og understreker at tilliten til politikerne er elendig.

Det er lett å sette seg inn i frustrasjonen til fyllingsdølene. Med et så stort infrastrukturprosjekt som byggingen av Bybanen, er det samtidig umulig å unngå at enkelte boligområder blir berørte. Det ligger tross alt i prosjektets natur at det skal bygges i tett befolkede strøk.

Bybanen er en investering i fremtidens infrastruktur og kollektivtilbud, og over 70 prosent av Bergens befolkning er positive til den. Da Bergen nylig ble kåret til landets mest attraktive by, var Bybanen fremhevet som noe av det som gjør byen modig og fremtidsrettet.

Likevel er mange fortsatt skeptiske til byggingen. Lokalpolitikere bør ikke la dårlig kommunikasjon forverre inntrykket. Mange av tiltakene beboerne i Fyllingsdalen ønsker seg, er heller ikke kostnadskrevende, men handler om informasjon og gehør.

Selv før Bybanen er i drift, bør det være mulig for representanter fra byrådet eller utbyggerne å ta seg til Fyllingsdalen, om det er dette som skal til.

Til tross for situasjonen presiserer flere av beboerne at de i utgangspunktet er positive til Bybanen. Som mangeårig beboer Astrid Tysse sier:

– Det vi står i er ikke en undergang, men en overgang.

Den overgangen skylder Bergen kommune henne å gjøre så utholdelig som mulig.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».