Storbritannias tragedie

Britisk politikk sjanglar vidare mot brexit-stupet.

Publisert:

«EIN FANTAST»: Mannen som truleg blir Storbritannias neste statsminister, Boris Johnson, har lova å ta landet ut av EU, om så utan ein avtale. Det blir i så fall ein tragedie, skriv BT på leiarplass. Foto: HENRY NICHOLLS / REUTERS

«Det som skjer no er ikkje verdig eit seriøst land», skreiv den kjende kommentatoren Martin Wolf i Financial Times før helga. Det er vanskeleg å vere usamd. Britisk politikk sjanglar som ein full mann mot stupet i brexit-saka.

Alt tyder på at Boris Johnson vil overta som statsminister når det konservative partiet vel ny leiar 22. juli. Wolf skildrar han som «i beste fall ein fantast». The Economist og andre seier rett ut at han er inkompetent.

Johnson har svinga seg opp som ein kompromisslaus forkjempar for utmelding av EU. I slutten av juni gav han eit løfte om å ta Storbritannia ut av EU 31. oktober, sjølv utan ein avtale.

Avtalen avtroppande statsminister Theresa May fekk til med EU har både han og parlamentet avvist. Få trur at Johnson vil klare å presse noko meir ut av EU enn det May klarte.

Les også

Britisk riksdag

Alle som har det minste greie på britisk økonomi meiner ei utmelding utan ein avtale vil vere ein katastrofe. Tittelen på Wolfs kommentar var talande: «brexit betyr farvel til Storbritannia slik vi kjenner det».

Over natta må britiske varer fortollast på veg til og frå sin viktigaste marknad. Mange bedrifter har allereie flytta produksjonen ut av Storbritannia.

Ein slik «hard brexit» vil undergrave produksjon som er basert på delar som flyt raskt over landegrensene. Frakt vil bli dyrare og meir tidkrevjande, og fråværet av ein avtale vil skape uvisse for handelsvilkåra til britanes viktigaste marknader.

Boris Johnson står fram som totalt håplaus, men alternativet er ikkje særleg betre. Labour-leiar Jeremy Corbyn har ført det sosialdemokratiske partiet så langt til venstre at det, trass i kaoset det konservative partiet har stelt i stand, har falt like mykje på meiningsmålingane som Toryane.

Etter å ha drege føtene etter seg i heile brexit-debatten, landa Corbyn i førre veke på eit standpunkt: Partiet vil no ha ei ny folkeavrøysting.

For alle som har følgd med på det politiske gjørmebadet i Storbritannia dei siste tre åra, har det lenge vore klart at ei slik folkeavrøysting er den einaste vegen ut av kaoset.

Den vil heilt sikkert føre til eit opprør blant dei meir radikale brexit-forkjemparane, men det er den einaste måten å skape legitimitet til den einaste fornuftige løysinga for Storbritannia: Å bli verande i EU.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».