Narkosakene må få konsekvenser. Politidirektøren må gå.

Politiets ulovlige metodebruk har ødelagt tilliten til toppledelsen i norsk politi.

Den øverste ansvarlige for å rydde opp i ukulturen i politiet kan ikke være den samme som har gått i bresjen for den, mener BT på lederplass, og slutter seg til kravet om at politidirektør Benedicte Bjørnland må trekke seg fra stillingen sin.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

I et opprop i Aftenposten tar 55 samfunnsdebattanter nå til orde for at politidirektør Benedicte Bjørnland må si unnskyld og trekke seg fra stillingen sin.

Det er et betimelig krav. Under Bjørnlands ledelse har norsk politi systematisk begått overgrep mot rusbrukere i etterforskningen av narkotikasaker.

«Den som ikke ser ukulturen, kan heller ikke rydde opp i den», som BT-kommentator Anne Rokkan skrev da hun argumenterte for Bjørnlands avgang i en kommentar i Bergens Tidende på lørdag.

Les også

Politidirektør Benedicte Bjørnland har sviktet i jobben. Hun må gå av.

Politiet har aldri hatt hjemmel til å utføre full kroppsransakelse ved mistanke om rusbruk. Men sterke mistanker om ulovlig metodebruk førte til en bred undersøkelse av praksis.

«Vi ser at tjenestefolk har strukket strikken langt», konkluderte førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, Olav Helge Thue.

Rapporten avdekker tusenvis av ulovlige rusundersøkelser, og bekrefter inntrykket av et politi som har tatt seg grovt til rette, og som systematisk og urettmessig har brukt tvang mot unge mennesker og svake grupper.

Dette er svært alvorlig, og den øverste ansvarlige for denne ukulturen er politidirektør Benedicte Bjørnland.

At ledelsen har tillatt en slik praksis er også et svik mot politiets ansatte, som er satt i en situasjon der de må utføre overgrep i tjenesten.

«Det vil alltid kunne oppstå uheldige enkelthendelser», var Bjørnlands umiddelbare reaksjon på rapporten fra Riksadvokaten.

Da politiet ransaket en ung gutt i skrittet på leting etter brukerdoser, forsvarte politiledelsen overgrepet som helt vanlig prosedyre.

Slike uttalelser vitner om en ledelse som bagatelliserer en alvorlig politiskandale og vegrer seg for å ta konsekvensene av den.

«Politidirektøren virker mer opptatt av å renvaske seg selv enn å rydde opp i ukultur og sikre borgernes rettigheter», som debattantene i Aftenposten skriver.

Slik unnfallenhet kan verken borgerne eller de ansatte i politietaten leve med.

Den øverste ansvarlige for å rydde opp i ukulturen kan ikke være den samme som har gått i bresjen for den.

Riksadvokat Jørn Maurud har lovet å følge opp med «opplæringstiltak» og nye undersøkelser. Justisdepartementet har også beklaget overfor dem som er utsatt.

Det er ikke nok. Denne saken er så alvorlig at den krever et mye tydeligere oppgjør.

Publisert: