• NORSK: Fleire større skip i området forstod ikkje kva som skjedde før nær 50 minutt etter at fregatten «Helge Ingstad» kolliderte med eit tankskip førre veke, fordi kommunikasjonen skjedde på norsk. Det svekkjer tryggleiken langs kysten, og må endrast, skriv BT på leiarplass. FOTO: Geir Martin Strande

Engelsk bør bli standard i norske farvatn

Ulykka med fregatten KNM «Helge Ingstad» viser at kommunikasjon på norsk svekkjer tryggleiken langs kysten.