Men hvor er pengene?

Et musikkteater på Kjødetomten er bra for kulturen og bra for Bergen.

KJØDEHALLEN I DAG: Forhåpentlig står en nytt musikkteater klart på tomten om noen år, mener BT. Helge Skodvin

Bergen kommune viser kulturpolitiske muskler når både byråkrater og bypolitikere avviser det omfangsrike boligprosjektet som er planlagt der Kjødehallen står i dag.

Forhåpentlig er et nytt musikkteater klart på tomten om noen år.

Bergen har de siste tiårene utviklet et usedvanlig bredt og kreativt kulturliv. Det har ført til at mangelen på scener er blitt prekær.

Kulturkvartalet ved Verftet USF kan fylle behovet til mange aktører, og vil gjøre byens kunstnere og artister enda synligere. Noe som igjen kan gjøre sentrum attraktiv for enda flere beboere, brukere og tilreisende.

Les også

Skroter 94 boliger – vil bygge kulturhus

Med vedtaket viser kommunen også vilje og evne til å verne både Dikkedokken og det særpregede småhusområdet mot invaderende leilighetsbygg og økt trafikkbelastning.

I tillegg styrkes konseptet «kulturaksen», som strekker seg fra Kode-museene ved Smålungeren til Verftet.

Men beslutningen viser nok en gang svakheten i langdryge, kulturpolitiske prosesser i Bergen: Ønskene er fagre, men finansieringsplanene er skrale.

Utfordringen er at ingen vet hvordan et musikkteater på Kjødetomten skal finansieres.

Les også

Her ønsker Kultur-Bergen å flytte inn allerede neste år

I Bergen kommunes kulturstrategi står det at «kunst og kultur skal være premissleverandør for byens utvikling og fornyelse». Men hvor pengene skal komme fra, står det lite om.

Kampen om Kjødetomten illustrerer hvordan det offentliges interesser kolliderer med private aktører, og hvor dyrt det er å komme seint på banen.

I verste fall må kommunen bruke oppunder 100 millioner kroner på å kjøpe Kjødehallen fra utbyggerne i Skanska.

For en kommune som allerede bruker nesten 400 millioner kroner på å bygge Sentralbadet om til scenekunsthus, er dette mye å svelge.

Les også

Tre av byens rikeste gir millioner for å få et nytt operabygg i Bergen

Høyres Henning Warloe har tidligere foreslått å sette av midler til fremtidige oppkjøp av kulturtomter i Bergen. Dette var og er fremdeles en fremsynt idé.

På den måten kan kommunen være bedre forberedt på å oppfylle sin egen kulturstrategi, når objekter som Kjødetomten plutselig blir aktuelle for omregulering til kulturformål og kulturbygg.

Da vil kommunen unngå ekstraomganger og å påføre private utbyggere potensielt kostbare utsettelser.

Et hovedproblem er like fullt at slike prosjekter er altfor avhengige av fullfinansiering fra stat, fylke og kommune. Det offentlige bør i mye større grad vurdere samarbeid med private aktører om kulturbygg.

I Bergen bør det være flere slike kulturbevisste bidragsytere.