Endeleg eit lysglimt i handelskrigen

USA og Kina skal vere samde om å bygge ned tollmurane. Det er òg godt nytt for norsk økonomi.

Publisert Publisert

AVTALE: Viss meldingane om at USA og Kina er nær ein avtale om å setje ned tollsatsane igjen, er det òg godt nytt for Noreg, skriv BT på leiarplass. Foto: Susan Walsh / AP

  1. Leserne mener

Handelskrigen mellom USA og Kina har gjort at veksten i verdsøkonomien har bremsa kraftig opp. Nyleg kom det internasjonale pengefondet (IMF) fram til at veksten i år blir den lågaste sidan finanskrisa for ti år sidan.

Etter snart to år med gjensidige opptrappingar av tollsatsane mellom dei to landa, kom det torsdag endeleg litt godt nytt. Ifølgje statlege kinesiske medium skal Kina og USA ha blitt samde om ei gradvis fjerning av dei nye tollsatsane, etter kvart som dei blir samde om ulike delar av ein ny handelsavtale.

Les også

– Våpenhvile i handelskrigen mellom USA og Kina

Dei fleste nordmenn har ikkje merka så mykje til handelskrigen. Det vil seie: den låge kronekursen, som gjev dyr import og dyre utanlandsreiser, heng til dels saman med handelskrigen. Den uvissa som rivaliseringa har skapt for verdsøkonomien gjer at investorar vegrar seg for å kjøpe ein liten valuta som den norske. Dermed går kronekursen ned.

Men elles går norsk næringsliv godt. For eksportindustrien, inkludert turistnæringa, har den låge kronekursen mykje av æra. Vel så viktig er auka investeringar i Nordsjøen, ikkje minst i det gigantiske Johan Sverdrup-feltet. Det har skapt stor aktivitet i dei oljerelaterte næringane, noko som òg påverkar resten av økonomien.

Likevel er det i Noregs interesse at handelskrigen tek slutt. Fleire av våre viktigaste handelspartnarar, ikkje minst Tyskland, slit økonomisk. Dei ligg an til økonomisk nedgang for andre kvartal på rad, det ein kallar ein resesjon. Det råkar norsk eksportindustri.

Meldinga om tøvêr i handelskrigen må likevel takast med ei klype salt. Opplysningane kjem frå ein talsmann for det kinesiske handelsdepartementet, og var torsdag ettermiddag framleis ikkje stadfest frå amerikansk hald.

Tidlegare har det òg kome opplyftande meldingar, som ikkje har slått til. Kina er sterkt råka av krigen, og er nok viljuge til å strekke seg langt. Men det er òg teikn til at krigen no råkar amerikansk økonomi, som fall i ordreinngangen i industrien og ein nedgang i investeringar.

President Donald Trump fryktar at ein økonomisk nedgang vil svekke sjansane hans for å bli attvald neste år. Det er den viktigaste grunnen til at òg USA er interessert i å få ei løysing på konflikten.

Både for Noreg og resten av verda si skuld lyt vi vone at nedtrappinga no verkeleg byrjar. Og at det amerikanske folket så vel nokon annan til å styre verdas viktigaste land.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».