Bryggen blir betre utan turistbussane

Turbussar bør bort frå Bryggen, men byrådets forslag til forbod kjem for tett på sesongen.

Publisert Publisert

TUT TUT: Om sommaren er det fullt køyr med turistbussar på Bryggen. Dei bør bort, men ikkje så raskt at det går ut over inngåtte avtalar, meiner Bergens Tidende. Foto: Marie Havnen (arkiv)

  1. Leserne mener

Turistboomen det siste tiåret har gjort Bryggen utriveleg på dei mest trafikkerte sommardagane. Det skuldast mellom anna dei mange turistbussane som køyrer gjennom byens viktigaste historiske område.

Etter mange år med prat er det difor gledeleg at byrådet no endeleg gjer noko med det. Onsdag vart det kjent at byrådet går inn for å nekte turistbussar å køyre over Bryggen til sommaren. Bussane vil heller ikkje lenger få køyre bakvegen, i Øvregaten, eller over Torget.

Men sjølv om tiltaket er fornuftig, er ikkje gjennomføringa like klok. Vedtaket kom overraskande på dei store bussaktørane, som for lengst har lagt planar basert på at Bryggen var open.

Den største arrangøren av bussturar for cruiseturistar i Bergen, European Cruise Service, var til dømes ikkje informert. Ifølgje adm. direktør Athur Kordt har dei allereie seld turar for sommaren som ikkje kan gjennomførast med dei nye reglane.

Kordt og dei andre bussoperatørane vil neppe like forbodet uansett, men ved å gje dei så kort frist, har byrådet skapt unødvendig store problem for næringa.

Eit så radikalt forslag burde vore varsla i god tid på førehand, slik at aktørane kunne få tid til å tilpasse seg.

Les også

Vil ha turistskatt på surfestrand

Turisme er ei svært viktig næring for Bergen. I 2018 la norske og utanlandske turistar att nær fire milliardar kroner i byen, ifølgje ein rapport Menon har gjort for NHO. Det er ei næring som bør framelskast. Men skal næringa blomstre, må straumen av turistar regulerast.

Når turistar kjem i så store straumar at det øydelegg opplevinga, har næringa blitt sjølvdestruktiv. Tidvis er dette tilfelle i dei mest populære områda i Bergen, og spesielt på Bryggen. Overturisme undergrev òg støtta til næring hjå byens fastbuande.

Heldigvis er reiselivsnæringa sjølv klar over problemstillinga. I 2017 vart dei til dømes samde med kommunen om å avgrense talet på daglege cruiseturistar, til maks 9000.

Dette samarbeidet er eit godt døme på korleis næring og kommune saman kan finne gode løysingar. Eit grunnprinsipp er likevel at endringar blir varsla i god tid, slik at næringa kan tilpasse seg.

Byrådet bør difor trekke saka og gå i dialog med næringa om ei mellombels løysing for årets sesong, og eit fullt forbod for turistbussane over Bryggen frå og med neste år.

Det vil gje næringa tid til å finne alternativ, samstundes som at Bryggen blir ein betre stad å vere om sommaren.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».