Legg vekk prestisjen i ambulanseflysaka

Regjeringas handtering av Babcock-skandalen står til stryk. No må folk i nord få eit trygt og stabilt ambulanseflytilbod.

Publisert Publisert

PÅ BAKKEN: Mange av flya til operatøren Babcock har den siste tida stått på bakken. Her er eit av flya i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB Scanpix

  1. Leserne mener

Lik rett til grunnleggande tenester er ein grunnplanke i organiseringa av det norske samfunnet. Om du bur på ein stor eller liten plass, skal du vere sikra eit godt tilbod når det hastar som mest.

Dei siste vekene har det vore daglege oppslag om kor dårleg det står til med ambulanseflydekninga i Nord-Noreg etter at selskapet Babcock vann anbodet. På eit tidspunkt i førre veke var fem ambulansefly sett på bakken.

Det gjer sterkt inntrykk å lese om alvorleg sjuke pasientar i nord som må vente i timevis når det hastar som mest. Når Legeforeningen melder at liv og helse står i fare, bør regjeringa forstå at dei er på ville vegar.

Likevel er det ikkje Babcock som bør ta den tyngste børa her.

Les også

Jens Kihl: Solberg kan greie ein tredje siger

Eit anbod er ein måte å organisere kjøpet av ei vare eller ei teneste på. Det er ikkje eit system for å setje vekk ansvaret. Det er svært viktig å hugse på, ikkje minst fordi alt anna er med på å fjerne tilliten til anbod som organisering.

Bent Høie (H) er like mykje ansvarleg helseminister, same om det er ein offentleg eller privat aktør som utfører ei oppgåve på vegner av staten.

I sommar avviste han at det var krise i ambulansetenesta i nord. No er krisa eit faktum, og opposisjonen krev svar frå statsråden. Denne situasjonen får Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høgre, til å seie følgjande til VG:

«Det har blitt konkurranse i opposisjonen om å være tøffest i trynet i denne saken.» Regjeringspartia ville tent på å vere langt meir audmjuke i Stortinget i ei så alvorleg sak.

Det skulle berre mangle at ei lang rekke ekstratiltak har vore innført. Men på sikt er det ikkje forsvarshelikopter og innleigde fly som kan vere basisen i ambulanseflytilbodet i nord.

No må regjeringa legge all prestisje vekk i denne saka, og sjå kva som er ei trygg og varig løysing for folket i nord.

Alt anna er ein skandale.

Retting:

I ein tidlegare versjon av leiaren skreiv Bergens Tidende at Babcock ifølgje Dagbladet ikkje meinte det var ein teknisk feil på flya. Dette er feil. Babcock har ikkje påstått dette overfor Dagbladet, og avisa har no endra saka si. BT rettar i tråd med denne endringa og seier seg leie for feilen.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».