Frivillige kan ikke fjerne plasten alene

Skal kysten bli ren, er det ikke nok å satse på frivillig innsats.

Publisert Publisert

PROBLEM: Plastavfallet ligger mange steder dypt nede i bakken. Det må fjernes, og det kan ikke overlates til frivillig innsats alene. Foto: Bjørn Erik Larsen

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Enorme mengder plast ligger strødd langs vestlandskysten. En kartlegging viser at bare i kommunene Fjell, Sund og Øygarden, ligger mellom 500 og 1000 tonn plastavfall. Et område tilsvarende 70 fotballbaner er forurenset av plast.

Plasten kommer med havstrømmer fra land som England, Frankrike og Danmark, i tillegg til den som skyldes vår egen forsøpling. Problemet er uansett vårt. Plasten bør fjernes.

Innsatsen fra de flere tusen som har vært med å rydde langs kysten er både imponerende og tvingende nødvendig. Men plastproblemet er altfor omfattende. Det er ikke realistisk å overlate opprydningen til frivillige alene.

Les også

Enorme mengder plastavfall kartlagt

Det finnes i dag gode støtteordninger for å støtte opp om frivillige ryddeaksjoner. Blant annet kan det søkes om støtte til å få fraktet vekk avfallet etter rydding. Miljødirektoratet deler ut 65 millioner til slike prosjekter i år.

Men mange steder ligger plasten nede i jorden, etter å ha samlet seg opp over tiår. Da må det profesjonell hjelp og større maskiner til for å få den fjernet. Det er opp til politikerne hvorvidt det skal skje, for det går ikke av seg selv.

Fortsatt mangler det kunnskap om hvor omfattende forsøplingen langs kysten er, hvordan man best får den fjernet og hvor mye det koster.

Les også

Skremt over mikroplastfunn i Byfjorden

Kartleggingen i Sund, Fjell og Øygarden tok bare for seg rundt én prosent av Norges kystlinje. Dette området er antagelig mer utsatt for forsøpling, på grunn av beliggenheten ytterst mot havet. Men resultatet av undersøkelsene er dypt urovekkende.

Det aller viktigste nå er å hindre en ytterligere forsøpling av havene. Mye kan fortsatt gjøres både i næringslivet, i offentlig sektor og i husholdningene, for å hindre marin forsøpling. Men nettopp fordi plasten fraktes rundt med strømmene og forurenser andre strender enn der den ble kastet, krever plastproblemet internasjonale løsninger.

Mye godt arbeid er i gang, og den norske regjeringen har tatt viktige internasjonale initiativ.

Selv om mye av bosset kommer langveisfra, kommer neppe noen andre til å løse plastproblemet på Sotra og ellers langs Norges kyst.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».