• ATTRAKTIV: Festspillene i Bergen er av dei aller flinkaste til å skaffe private tilskot, og fekk nesten fire millionar kroner i statleg gåveforsterking i år. Her er Datarock og eit barnekor under festspelopninga i 2014. FOTO: Ørjan Deisz (arkiv)

Ei gåve til storbyen

Regjeringas gåveforsterking må bli innretta sånn at ho ikkje berre stør kulturlivet i sentrale strok.