Året i BT

2018 var prega av #metoo, fylkeskrangel, vêrrekordar, KrF-landsmøte, fregattulukke og bompengar.

Publisert: Publisert:

FREGATT: KNM «Helge Ingstad» gjekk på grunn utanfor Stureterminalen i Hjeltefjorden 8. november. Foto: Geir Martin Strande

Året starta med #metoo-kampanjen som den dominerande saka. Fleire stortingsrepresentantar vart namngitt i saker om maktmisbruk og seksuell trakassering.

Det er framleis for tidleg å vite om kampanjen har skapt varig endring, men #metoo sette opp nokre viktige grensestolpar for kva som er akseptabel åtferd. Kampanjen har forhåpentleg senka terskelen for å melde frå, og auka medvitet rundt problematikken for både bedrifter og organisasjonar.

Drygt eitt år etter Hordaland og Sogn og Fjordane signerte ein avtale om samanslåing, braut det ut ein milliardkrangel mellom fylka. Hordaland meiner at Sogn og Fjordane held milliardar av aksjekroner unna det nye fylket, som i år fekk namnet Vestland.

Krangelen er framleis ikkje løyst, og den kan forsure forholdet inn i det nye året. Og om eitt år skal dei to bli til éin.

Les også

Podkast-kavalkade: Dette kjem vi til å hugse frå 2018

Sommaren var prega av ei ekstrem tørke. Store avlingar gjekk tapt, og bøndene opplevde ei fôrkrise. Samtidig kosa folk seg i varmen. Alt regnet og meir til, kom på hausten.

Det ekstreme vêret – i båe retningar – er ei åtvaring om kva som kjem, når klimaendringane verkeleg slår inn.

I haust slo storpolitikken til, då KrF skulle ta sitt etterlengta retningsval. Knut Arild Hareide ville kaste Erna Solbergs (H) regjering og gå til Arbeidarpartiet. Etter fylkesårsmøte minutt-for-minutt i fleire veker, var det nestleiarane Ropstad og Bollestad som stakk av med sigeren.

Venstre gjekk inn i regjeringa i januar, og no ser det ut til at KrF følgjer etter. Då får me ei fleirtalsregjering på nyåret.

Tidleg om morgonen 8. november, kolliderte fregatten KNM «Helge Ingstad» med tankskipet «Sola TS». Den foreløpige havarirapporten tyder på at marinefartøyet ikkje brukte navigasjonsutstyret om bord, fordi dei dreiv med trening.

Etterspelet kjem til å prege 2019.

Fjorårets storhending, Sykkel-VM, heldt fram med å prege Bergen i år. Avsløringane om dårleg økonomistyring kom på rekke og rad, og i mars vart arrangøren slått konkurs.

2018 har òg vore prega av lokalpolitisk uro. Bompengemotstandarar har ved fleire høve lamma trafikken i Bergen, og til neste år stiller eit protestparti til val. Byrådspartia slit på meiningsmålingane, men vegen til makt er ikkje akkurat vidopen for høgresida heller. Det teiknar til å bli eit spanande valår.

Nok ein gong er altså Bybana det sikraste tipset for kva det neste året i bergenspolitikken kjem til å handle om.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».