Ingen kommunal ekteskapstvang

Politikarar som ikkje ønskjer å vigsle folk bør sleppe.

Publisert Publisert
  • Bergens Tidende

GIFTEKLAR: No kan du bli vigsla av ein ordførar, men ikkje alle som kan vie deg ønskjer det. Foto: Rune Sævig

iconDenne artikkelen er over to år gammel

Frå nyttår overtar kommunane vigselretten for borgarlege bryllaup, men det er ikkje alle som er oppnemnde vigslarar som ønskjer å ta på seg oppgåva.

Varaordførar Atle Dåvøy (KrF) og Remi Oen (Frp) i Øygarden kommune har bedt om fritak. Oen seier at han meiner at ekteskap høyrer heime i kyrkja, men òg at ekteskapet er mellom mann og kvinne. SV-representant Aud Karin Oen kritiserer fritaket, og stiller spørsmål ved om det i det heile er mogeleg.

Og ja, det bør absolutt vere mogeleg. Kravet frå storsamfunnet må vere at kommunane gir folk det bryllaupet dei har krav på, men det må òg vere rom for fleksibilitet for dei som skal utøve oppgåva.

Fjorårets lovendring inneheld ingen reservasjonsrett for kommunale vigslarar, slik lova allereie gjer for prestar. Lova er derimot klar på at kommunane skal ha vigslarar tilgjengeleg, og at alle som oppfyller kriteria for inngåing av ekteskap har krav på å bli vigsla.

Det finst ingen lovmessige haldepunkt om kva som gjer ein vigslar skikka, men kommunane er blitt bedt om å vurdere sjølve kven som er eigna. Då bystyret i Bergen vedtok kven som skulle ha vigselrett her, tok dei utgangspunkt i at vigslarane måtte vere «personleg eigna og motivert». I det må det då ligge at ein anten lar folk reservere seg mot enkelte vigslar, eller at det ikkje er nokon tvang å vigsle i det heile. Har ein prinsipielle kvalar mot enkelte vigslar er det mest ryddige ikkje å utføre slike seremoniar i det heile.

Marita Moltu (KrF) er ein av dei kommunale vigslarane i Bergen. Som varaordførar er ho automatisk oppnemnd etter lova, og seier at ho ønskjer å vigsle homofile par borgarleg. Dette til tross for at ho er motstandar av homofil vigsle i kyrkja. Det bør vere stor fridom til å ta slike vurderingar sjølv, uansett om ein ender opp med standpunktet til Dåvøy og Oen, eller det til Moltu. Slik ordninga er lagt opp, er det ingen som vert skadelidande av at somme ber om fritak.

Vigselretten er ei av svært få oppgåver som kommunane har fått etter kommunereforma. Då Stortinget debatterte dette i juni brukte Liv Signe Navarsete høve til å latterleggjere styrkinga av kommunane: «Ikkje fortel meg om vigselrett og noko småpjask. Det betyr ingen ting i det heile.»

Navarsete hadde unekteleg eit poeng. Det er ikkje all verda av oppgåver kommunane har fått, men dei må like fullt handtere dei ein har fått skikkeleg. Det inneber å ikkje presse politikarar som ikkje vil til å vigsle.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Nå kan ordførerne bli både prest og politi

  2. Har du ein draum om å gifte deg her? Den kan bli verkeleg.

  3. Mer «moroskatt» og ingen jury: Disse endringane trer i kraft 1. januar 2018

  4. Endelig gift

Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».
  1. Kommunereform
  2. Ekteskap
  3. Øygarden kommune