En bedre graveklubb

Statens vegvesen bør melde seg inn i Graveklubben for å sikre raskere fremdrift ved gravearbeider i Bergen sentrum.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 13 år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

MANGLENDE FREMDRIFT i offentlig anleggsarbeid på vei og bane er et voksende problem. Under gravingen på Strandkaien organiserer Statens vegvesen seg på en annen måte enn Graveklubben. Mens klubben arbeider døgnet rundt for å gjøre sin andel ferdig så fort og effektivt som mulig, velger Vegvesenet å holde fast ved tradisjonell dagtidsjobbing. Det er uheldig dersom ikke alle aktører holder samme fremdrift i arbeidet.

Graveklubben er et samarbeid mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BossNett AS, Vann— og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor. Den ble opprettet for å forhindre mangel på styring og koordinering ved større graveprosjekter i sentrum. Klubben er en klok løsning på utfordringene, og en ordning som trolig har spart bedrifter og kommunen for betydelige ressurser. Statens vegvesen er ikke medlem.

STRANDKAIEN skal være stengt i minst 18 måneder. Med dette er nok et kapittel i den mangeårige anleggsperioden i Bergen sentrum i gang. Bare i fjor ble det gravd for 100 millioner kroner i sentrum, noe som satte sitt tydelige preg på bybildet.

Det er forståelig at næringsdrivende i sentrum blir frustrert når graveperiodene strekker seg opp mot to år i enkelte soner. Det er butikkene som lider størst tap når det offentlige graver opp byens gater. De mister kunder, de ansatte blir utsatt for støy og økt stress, og eierne får ingen erstatning for tapt omsetning i anleggsperioden.

Likevel er det fåfengt å kritisere selve gravearbeidene. Deler av Bergen sentrum ligger på middelaldergrunn. Det er over 100 år gamle rør som skal byttes ut, og samtidig skal det legges fjernvarme, bossug og telekabler. Dette er helt nødvendig for å modernisere sentrum. Det er tross alt en fordel at alt arbeidet kan gjennomføres i ett og samme prosjekt. Det viktigste er at resultatet blir bra, til glede for beboere, brukere og næringsdrivende.

BERGEN NÆRINGSRÅD er imidlertid kritisk til at Vegvesenet tilsynelatende ikke organiserer arbeidet sitt like raskt som Graveklubben. Det er forståelig. Slike prosjekter bør kunne løses på en bedre måte. Ved arbeid i pressede områder bør alle parter koordinere sin innsats optimalt, for å hindre at både budsjetter og tidsfrister blir overskredet.

I fremtiden bør det også være naturlig for alle involverte å budsjettere for døgnkontinuerlig graving i sentrumsområdene, slik at jobben blir gjort raskest mulig. Ideelt sett bør Statens vegvesen bli fullverdig medlem av Graveklubben, slik at gravearbeider i Bergen kan koordineres og gjennomføres mer effektivt i fremtiden.

Er du fornøyd med gravearbeidet i Bergen sentrum?

Publisert: