Uverdighetens spill

Høringen av tidligere FBI-direktør James Comey styrker mistanken om at Donald Trump har forsøkt å påvirke Russlands-etterforskningen.

Publisert: Publisert:

SVEKKET PRESIDENT: «Presidenten ser ikke ut til å ha tatt alvoret inn over seg. Han virker mest opptatt av sin egen person og posisjon, og bryr seg mindre om den politiske virkeligheten», mener BT. Foto: James Lawler Duggan / Reuters

Fremst i hver eneste presidents pannebrask skal det ligge en bevissthet om maktfordelingsprinsippet, som USAs grunnlov hviler på. Presidenten skal blant annet aldri påvirke eller hindre justismaktens arbeid.

James Comeys forklaring for senatet styrker mistanken om at Trump har misbrukt sin stilling for å stanse en etterforskning mot sin egen administrasjon. Presidenten er åpenbart svekket.

Etter høringen uttalte president Donald Trump at han tolker den som «en total og komplett oppreisning». Det er en eksotisk tolkning av hva som ble sagt.

Like underlige var republikanernes bagatelliseringer. Ordstyrer i Representantenes hus, Paul Ryan, uttalte følgende: «Trump er ny i dette», som en unnskyldning for presidentens oppførsel. Uttalelsene støtter tvert imot antakelsen av at Trump er uegnet til embetet.

Les også

COMEY: - Jeg håper det finnes lydopptak av samtalene med Trump.

Hvorvidt Comeys forklaringer kvalifiserer til å sette i gang en riksrettsprosess, er for tidlig å si. I USA er dette en politisk prosedyre, ikke en juridisk. Republikanerne vil sitte i flertall i kongressen frem til mellomvalgene neste år, og vil neppe gå inn for avsettelsesprosess på grunnlag av torsdagens høringer.

Hvis demokratene derimot får flertall i de to kamrene høsten 2018, er det større sannsynlighet for at Trump vil bli stilt for riksrett.

I høringen understreket Comey hvor alvorlig saken er, ikke bare for Trump, men for hele USA. «Russland ønsker å påvirke måten vi tenker på, måten vi stemmer på og måten vi oppfører oss på», sa den tidligere FBI-sjefen.

FBI har slått fast at russiske hackere påvirket presidentvalget i fjor høst. Det er ingen hemmelighet at Russland ønsker å underminere USAs politiske troverdighet i verden. For tiden får de god hjelp fra amerikanernes egen president. Støyen rundt Comey-høringen bør ikke tilsløre den erkjennelsen.

Russland har dermed oppnådd sitt ønske: å splitte Nato. Under sitt Europa-besøk skapte Trump selv tvil om hvorvidt USA vil være lojale mot alliansens fundamentale prinsipper.

Les også

TIDLIGERE ETTERRETNINGSSJEF: Watergate blekner i forhold til Trump-skandalene.

Presidenten ser ikke ut til å ha tatt alvoret inn over seg. Han virker mest opptatt av sin egen person og posisjon, og bryr seg mindre om den politiske virkeligheten.

Desto viktigere er det at etterforskningen av Trump-administrasjonens kontakter med russiske kilder fortsetter med full styrke, uten politisk innblanding.

Verken amerikanerne eller resten av verden kan leve med mistanken om at USAs egen president setter sine egne, NATOs og andre alliansers interesser på spill.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».