• SVEKKET PRESIDENT: «Presidenten ser ikke ut til å ha tatt alvoret inn over seg. Han virker mest opptatt av sin egen person og posisjon, og bryr seg mindre om den politiske virkeligheten», mener BT. FOTO: James Lawler Duggan / Reuters

Uverdighetens spill

Høringen av tidligere FBI-direktør James Comey styrker mistanken om at Donald Trump har forsøkt å påvirke Russlands-etterforskningen.