Nasjonalskattene er i ferd med å havarere

Regjeringen kan ikke tillate at vikingskipene blir ødelagt.

NASJONAL STOLTHET: Vikingskipene i museet på Bygdøy er i ferd med å ta permanent skade av mangelen på politisk omsorg, mener BT. Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Enkelte medlemmer av regjeringen har de siste årene vært flinke til å understreke hvor glade de er i norsk kultur.

Eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) har fremhevet svinekjøtt og alkohol, mens tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) var opptatt av brunost, kvikklunsj og dugnad.

Men når det kommer til våre viktigste og nasjonalt definerende kulturminner, har regjeringen sviktet. Vikingskipene i museet på Bygdøy er i ferd med å ta permanent skade av mangelen på politisk omsorg.

Nå slår Riksantikvaren alarm. Hanna Geiran er sjokkert over det generelle forfallet, og spesielt over sprekkdannelser i skroget på Gokstadskipet, Norges største bevarte farkost fra vikingtiden.

Det er registrert bevegelser og skader på dette og på Osebergskipet. Ødeleggelsene kan være uopprettelige dersom museet ikke får midler til akutte bergingstiltak.

Les også

Det blir ikke godsterminal på Koengen

Det har ikke manglet advarsler. Allerede for syv år siden slo en internasjonal ekspertgruppe fast at skipene var altfor skrøpelige til å flyttes. Forfallet har også fått internasjonal oppmerksomhet.

Tålmodigheten hos vernemyndighetene og kulturminneforeninger er slutt. I mai ble vikingskipene nominert til en såkalt «rødliste» for kulturminner i Europa. Det betyr at vikingskipene kan bli en av de syv mest truede europeiske kulturminnene i 2020.

Statusen vil være pinlig for regjeringen og for norsk kulturpolitikk.

Skipene skal få nye og bedre lokaler på Bygdøy til to milliarder kroner, og arkitektkonkurransen er for lengst avgjort.

Så sent som i januar i år lovet forskningsminister Iselin Nybø (V) penger til oppstart i revidert nasjonalbudsjett, med en egen formulering i regjeringserklæringen.

Pengene kom aldri. Det har skapt usikkerhet om regjeringen vil prioritere saken i forslaget til statsbudsjett for 2020 til høsten.

Les også

Torget treng fleire folk

Vikingskipene er viktige symboler for en ung nasjon som ikke akkurat har struttet av kulturell selvtillit gjennom hundreårene. Å ta vare på dem er opplagt et statlig ansvar.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) har varslet en stortingsmelding om kulturminner til neste år.

Det er på høy tid, men vikingskipene kan neppe vente så lenge før det kommer penger til akutte vernetiltak og nybygg.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) og partikollega Nybø bør bruke betydelig mer politisk muskelkraft for å berge våre viktigste kulturminner. Resten av regjeringen bør støtte dem.