Konturene av et omfattende statlig overgrep

Viktigere enn å felle statsråder eller direktører nå, er å finne ut hva som gjorde Nav-skandalen mulig.

Publisert Publisert

SKANDALEN: Det viktigste er at ofrene for den omfattende feilbehandlingen i både Nav-systemet og rettsvesenet får beklagelse og skikkelig oppreisning, mener BT. Foto: Terje Pedersen

  1. Leserne mener

Det er forståelig at enkelte ønsker både arbeidsministerens og Nav-direktørens hode på et fat når Nav-skandalen nå rulles opp. Hoderulling kan på et tidspunkt bli nødvendig.

Det viktigste er at ofrene for den omfattende feilbehandlingen i både Nav-systemet og rettsvesenet får beklagelse og skikkelig oppreisning.

Siden 2012 har anslagsvis 48 personer blitt uskyldig dømt, etter at de i perioder har oppholdt seg i andre europeiske land mens de har mottatt ytelser fra Nav. 36 av dem er dømt til fengselsstraff.

Hele 2400 saker skal være feilbehandlet. Alt dette fordi Nav har tolket regelverket feil, og fordi verken domstoler, påtalemyndighet eller departementet har fanget opp feiltolkningen. Svikten er altså massiv.

Les også

Ble dømt til syv måneder i fengsel: Dette er historiene bak de feilaktige Nav-dommene

EUs trygdeforordning ble implementert i Norge i 2012.

Forordningen ble tolket slik at det ikke var grunn til å endre eksisterende folketrygdlov. Den sa at trygdemottakere måtte oppholde seg i Norge for å få utbetalt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og andre ytelser.

Mottakere som av ymse grunner dro til utlandet i perioder, risikerte derfor straffeforfølgelse.

Det viser seg nå at forordningen slår fast at medlemmer av den norske folketrygden har rett på utbetalinger, uansett hvor i EU eller EØS-området de har oppholdt seg.

Allerede for to år siden varslet trygderetten om at tolkningen kunne være gal, uten at Nav endret praksis. At ikke Nav da gikk gjennom regelverket eller varslet Riksadvokaten, er spesielt ille.

Også domstolene har all grunn til å ettergå sitt eget arbeid.

Domstolene har et selvstendig ansvar for å vurdere grunnlaget for domfellelse, uavhengig av Navs regeltolkninger.

Skandalen er dermed også egnet til å svekke tilliten til rettssystemet.

Både arbeidsminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng har beklaget miseren på det sterkeste.

Det skulle bare mangle, men det er et lite plaster på et stort sår for alle ofrene i denne saken.

Les også

Redegjørelse om Nav-saken til uken – ofre må vente på renvaskelse

Å avsløre trygdemisbruk er viktig. Men staten har et betydelig ansvar når den bruker sin makt til å straffeforfølge personer i en krevende livssituasjon.

Skandalen viser at Navs sanksjonsmetoder ikke alltid er proporsjonale og rettferdige. Skal Nav gjenopprette tillit, må systemet endres, slik at brukerne ikke risikerer å bli overkjørt av retthaverske saksbehandlere.

Det er opplagt at både nåværende og tidligere statsråder må forklare seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Uavhengige instanser bør foreta en grundig undersøkelse for å finne ut hvordan slike feil i Nav-systemet kan oppstå. Også domstolene som er involvert, bør ettergås.

Oppvasken bør være grundig, og foregå i full åpenhet.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».