Oppskrift på bedre byutforming

Fortettingen i Bergen er ingen estetisk suksess. Den nye arkitekturstrategien bør være et vendepunkt.

Publisert Publisert

BERGENSK FORTETTING: Utviklingen langs bybanetraseene skulle avhjelpe denne utviklingen. Den «styrte» fortettingen har vært effektiv, men kan ikke sies å ha skapt spenstige og ambisiøse boområder, mener BT. Foto: Marita Aarekol

Det er god grunn til å være skeptisk til offentlige planer som skal dirigere all form for byutvikling.

De kan bli luftige og virkelighetsfjerne, og kommuniserer noen ganger dårlig med dem som faktisk skal utvikle en by: Planleggere, arkitekter og private utbyggere.

Utkastet til ny arkitektur- og byutformingstrategi fra Byarkitekten i Bergen kommune er derimot en konkret og nødvendig oppskrift på hvordan byen kan utvikles videre. Dokumentet skal bli et verktøy for politikerne og planleggerne som skal forme byen i fremtiden.

Bergen er blitt kjent som «tilfeldighetenes by», der byutforming tidvis er blitt styrt av innfall, utmattende ekstraomganger og lite konsekvent politisk behandling.

Utviklingen langs bybanetraseene skulle avhjelpe denne utviklingen. Denne «styrte» fortettingen har vært effektiv, men kan ikke sies å ha skapt spenstige og ambisiøse boområder.

Les også

Her kan det komme 322 nye studentboliger

I utkastet til ny strategi er det solide spark til private utbyggere: «Den privatstyrte boligproduksjonen ivaretar kun i begrenset grad overordnede samfunnsmål om sosialt bærekraftige byomgivelser», heter det.

Tempo har vært viktigst, fraværet av arkitektoniske ambisjoner er påtakelig. Nye grep har vært nødvendig.

I dag er arkitekturstrategien lagt inn i selve bestemmelsene for den nye kommuneplanens arealdel. Det betyr at arkitektur og byutforming kan legge enda sterkere føringer for plan- og byggesaker i fremtiden.

Arkitekturstrategien er en tydelig og pedagogisk oppskrift på hvordan byen bør bygges, med forankring i kulturhistorien og ambisjonene om å skape en grønnere by for beboerne.

Strategien er bygget rundt visjonene om en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by.

Les også

Få Bryggen ut av skyggen!

Byarkitekten skisserer åtte prinsipper for bedre byform og arkitektur. Disse strekker seg fra helhetlig utforming, estetisk opplevelse og bymiljøenes egenart, til sosialt innbydende nabolag, bedre ressursbruk og en mer endringsdyktig by.

Strategien er logisk og lettfattelig, og bør kunne fungere som en god veileder for planleggere og utbyggere i fremtiden.

Forhåpentlig vil en ny arkitekturstrategi skape en bedre forståelse for Bergens egenart, for hvordan byen bør bygges i fremtiden.

Bergen bør ikke lenger være «tilfeldighetenes by», men utvikles til et mindre bilbasert og mer menneskevennlig sted å leve.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».