Fengslene må fikses

Kvinner har dårligere soningsforhold enn menn. Det er uholdbart.

BAK MURENE: Systematisk diskriminering av én gruppe innsatte er bare én av flere kritikkverdige forhold i den stadig mer utmagrede Kriminalomsorgen. Regjeringen må ta grep, skriver BT på lederplass. EIRIK BREKKE

Kvinner har det verre i fengsel enn menn, ifølge flere rapporter. I sommer skrev Bergensavisen om hvordan kvinnene ble holdt innelåst, mens de så ut vinduet på mannlige innsatte som fikk grille, jogge og spille fotball.

I Bergen har de kvinnelige innsatte gjort opprør, og krever likebehandling innenfor murene. Det er et rimelig krav.

Systematisk diskriminering av én gruppe innsatte kan ikke tillates. Dette er bare én av flere kritikkverdige forhold i den stadig mer utmagrede Kriminalomsorgen, og regjeringen må ta grep.

I klagebrevet peker 12 kvinnelige innsatte i Bergen på flere uheldige forhold:

De er innelåst store deler av dagen. De mangler hjelpetilbud for å håndtere rus, sinne, traumer og sorg.

Etter at fengselet på Ulvsnesøy ble lagt ned, finnes det ikke lenger åpne soningsplasser for kvinner på Vestlandet. Dermed må de velge mellom å sone i nærheten av hjem og familie, eller reise langt for et akseptabelt fengselsopphold.

Tilsvarende kritikk går igjen i rapporter fra både Sivilombudsmannen, Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO) og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK).

Både ledelsen i Bergen fengsel og regionledelsen i Kriminalomsorgen erkjenner at tilbudet til kvinnene ikke holder mål, ifølge BA.

Sivilombudsmannen konkluderer med at en rekke forhold setter kvinner i en dårligere situasjon enn menn, og er i strid med internasjonale normer på området.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har meldt Tromsø fengsel til Diskrimineringsnemnda på grunnlag av de samme problemene som blir beskrevet i Bergen.

Tunge instanser har altså påpekt alvorlige mangler ved soningsforholdene for kvinner. Det kan ikke regjeringen ta lett på.

Siden kvinner i fengsel er så få, blir soningen organisert ut fra mennenes behov. Et annet strukturelt problem er at norske fengsler er belemret med gammel og dårlig bygningsmasse, noe som er både kostbart og tidkrevende å rette opp i.

I stedet for å bruke det som unnskyldning, bør regjeringen bøte på problemene gjennom mer ressurser og kompenserende tiltak – som reisestøtte, samvær via Skype, og alternative soningsformer som fotlenke og samfunnsstraff.

De største problemene i Kriminalomsorgen skyldes ikke bygningsmasse, men manglende politisk vilje, underfinansiering og nedprioritering over tid.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».