Lettvint kritikk i fastlegesaken

Mangelen på fastleger er alvorlig, men Arbeiderpartiet gjør seg selv små ved å hevde at mangelen er ønsket av helseministeren.

Publisert Publisert
  • Bergens Tidende

FOR ENKELT: Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget, Ingvild Kjerkol (bildet), beskylder helseminister Bent Høie (H) for ikke å løse fastlegekrisen fordi han ønsker økt privatisering. Det er for billig, skriver BT på lederplass. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det er liten tvil om at mangelen på fastleger er et problem. Når selv store byer som Bergen tidvis ikke har en eneste ledig plass til nye pasienter, fungerer ikke ordningen.

Kritikken må først og fremst rettes mot regjeringen, ved helseminister Bent Høie (H). Her bør det være mer enn nok å ta av for opposisjonen, uten å ty til billig, ideologisk retorikk.

Like fullt er det akkurat det Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget, Ingvild Kjerkol, gjør. Til NRK beskylder hun helseminister Høie for å ikke gjøre noe med krisen, fordi han ønsker økt privatisering.

Kjerkol fremfører ingen bevis for påstanden, annet enn at Høyre generelt er mer positive til private løsninger enn Arbeiderpartiet. Det er for enkelt.

Les også

BT-leder: No er legemangelen prekær

Hele premisset for påstanden kan også diskuteres. NRKs tittel «Private legesentre tapper fastlegeordningen for leger» hviler på opplysninger om at 20 av 80 leger i en privat legekjede har fortid som fastlege.

Men selv om grunnlaget for dette oppslaget er tynt, er det absolutt gode grunner til å ta problemene på alvor. Fastlegen skal være alle nordmenns inngang til helsevesenet. Da holder det selvsagt ikke at pasienter i Bergen og andre steder ikke får sin egen fastlege, men må gå på legevakten hvis de blir syke.

Regjeringens svar har til nå vært en ekstrabevilgning på 350 millioner til å styrke fastlegeordningen. I tillegg sier Høie at han jobber på flere plan for å rekruttere flere leger og frigjøre legene fra økt byråkratisering. Det gjenstår å se hva de konkrete resultatene blir.

Mye tyder på at problemene er strukturelle, det vil si innbakt i måten storting og regjering har organisert helsevesenet på. Det er de som har pålagt fastlegene stadig nye oppgaver, som gjør at de får mindre tid til pasientene.

Det er også Stortinget som har gjort fastlegene til portvoktere, som skal hindre både overforbruk av helsetjenester og sykemeldinger. Pasientene ønsker ofte det motsatte av staten, og dermed er legene satt i et krysspress som mange leger føler går på etikken løs.

I stedet for å ri ideologiske kjepphester, bør opposisjonen og regjeringen samarbeide for å finne mer permanente løsninger for fastlegeordningen.

Hvis ikke risikerer Kjerkol og andre tilhengere av et offentlig helsevesen at fanden kommer ned fra veggen, og at de som har råd, tar inn hos en privat lege.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Fortsatt ingen ledige fastleger i Bergen: – Noe må gjøres

  2. På Navs «svarteliste» står 20 norske leger. 12 har mistet retten til å sykmelde så langt i år.

  3. En av ti fastleger vurderer å slutte: – Alvorlig

  4. Fastlegemangelen: – Vi skal hjelpe alle

Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».
  1. Helsepolitikk
  2. Fastlegene
  3. Bent Høie
  4. Ingvild Kjerkol
  5. Privatisering