Salg mot gjeld

Alle steiner må snus for å løse gjeldsproblemene i Bergen. Kommunens eiendommer er et fint sted å starte.

VIL REDDE KOMMUNEØKONOMIEN: Dag Skansen (H) foreslår å samle alt av kommunens eiendom i ett selskap, og selge én tredjedel av det til private.

Publisert:

Bergen kommunes økonomi har ribbet valgkampen for politikk. Kun de mest naive eller populistiske politikerne tør å love mye når byens gjeld vil prege budsjettene i tiår fremover. Samtidig har ingen partier levert overbevisende forslag til hvordan økonomien skal forbedres.

Derfor er det prisverdig at Dag Skansen (H) i det minste prøver.

Skansen vil samle alt av kommunens eiendom i ett selskap, og selge én tredjedel av det til private. Med det kan man oppnå to ting: Milliarder i inntekter ved salget og en mer profesjonell drift av byggene.

Et slikt selskap, lignende halvstatlige Entra, kan ha noe for seg, og ikke bare på grunn av gevinsten ved salget. Kommunens gjeldsproblemer skyldes først og fremst et betydelig vedlikeholdsetterslep, og et eget selskap kan være bedre egnet til å unngå at slike problemer gjenoppstår. Allerede er styringen av kommunens eiendommer omorganisert, da de ulike etatene for bygg i år ble plassert under én byrådsavdeling.

Les også:

Les også

Vil tjene milliarder på eiendomssalg

Likevel skorter det ikke på innvendinger mot Skansens forslag, mange av dem av praktisk art. Muligens blir ikke inntjeningen så stor som Skansen ser for seg, blant annet fordi salget medfører at dokumentavgift må betales. Dessuten vil selskapet, til ergrelse hos Skansen og lettere humring på venstresiden, måtte betale eiendomsskatt.

Det er også høyst usikkert hvor mye investorer er villige til å investere i et slikt selskap. Ideen bør uansett undersøkes nærmere.

I jakten på nye inntekter og reduserte utgifter, er det riktig å se på eiendommene. Salg av bygninger kan gi en god, om enn kortsiktig, gevinst. En del av byggene er trolig så dårlig vedlikeholdt at det kan lønne seg å selge dem nå fremfor å pusse dem opp. Flere partier, først og fremst på borgerlig side, har tatt til orde for å selge unna eiendom av hensyn til økonomien. Også Arbeiderpartiet har åpnet for dette.

Kommunalt ansatte trenger ikke jobbe i kommunale bygg.

Byens neste makthavere bør gjennomgå kommunens eiendomsverdier med sikte på å selge ut der det er lønnsomt og hensiktsmessig.

Kommunalt ansatte trenger ikke jobbe i kommunale bygg. I noen tilfeller kan det være både bedre og billigere å leie hos private. Andre private løsninger kan også være hensiktsmessige. Skoler kan bygges som offentlig-private-samarbeid (OPS), der kommunen leier bygget av en privat aktør med en langsiktig avtale. Da er det også byggeieren som har ansvar for vedlikeholdet i perioden.

Private barnehager og sykehjem kan også gi billigere drift og reduserte vedlikeholdsutgifter for kommunen.

Les også:

Les også

«Valgkampen lukter ikke av valgflesk, men av lånte penger»

Alle partier lover å redusere gjelden til Bergen kommune, men den vil gå opp før den går ned. Ingen sitter med en mirakelkur for å løse problemet. Ap lover bedre prosjektstyring for å hindre at byggeprosjekter koster mer enn budsjettert. Tanken er fin, og har ingen motstandere, men mangler konkrete forslag til hvordan det skal oppnås.

Høyre vil ha kortere nedbetalingstid for gjelden, noe også Ap vurderer. Det vil føre til høyere årlige avdrag, men lavere rentekostnader og en mindre byrde på fremtidige generasjoner.

Men uten å frigjøre kapital, er dette vanskelig å få til. Derfor må det være greit å selge litt.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».