Konklusjon for asylbarna

LEDER: Stortingsmeldingen "Barn på Flukt" har hatt liten betydning. Det var klart for et år siden.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

SV varsler nå at asylbarna blir en valgkampsak. Utlendingsnemndas evaluering av stortingsmeldingen "Barn på flukt", som omhandlet situasjonen for lengeværende asylbarn, viser at noen flere barn nå får bli. For SV er det for få.

Det var aldri håp om at SV skulle bli fornøyde med virkningen av stortingsmeldingen, for det har det ikke vært enighet i regjeringen om at langt flere barn bør få bli. Derfor slo stortingsmeldingen nesten ingenting fast. Den var ikke et sterkt signal.

Da Lysbakken tidligere i år hevdet at regjeringen har kommet med en tydelig forventning om en rausere praksis hos UNE, har det bare vært ønsketenkning fra SV.

Ingen bør være overrasket over at barn fortsatt sendes ut av landet, til tross for at de har bodd ti år i Norge. En av presiseringene i stortingsmeldingen som UNE har forholdt seg til, er et tydelig skille mellom sterke og mindre sterke innvandringspolitiske hensyn.

I tilfeller der foreldrene oppgir falsk identitet eller på andre måter aktivt motarbeider retur til hjemlandet, skal innvandringspolitiske hensyn veie svært tungt. Det skal fortsatt mye til før hensynet til barnet er det avgjørende i slike saker.

Stortingsmeldingen slo nesten ingenting fast

Dette er også helt riktig. Det er så godt som umulig å tvangsreturnere personer som norske myndigheter ikke har identiteten til. Å sikre også dem som med overlegg skjuler identiteten sin opphold etter få år, vil gjøre returarbeidet enda mer krevende enn det er i dag. Det ville også innebære en uthuling av asylretten.

Derfor er også SVs forslag om å gi opphold til alle barn som nå har vært i landet i tre år, naivt. Det vil skape forventninger om at det også i fremtiden vil bli mulig for familier som jukser å få opphold i Norge.

Samtidig gjenstår vanskelige spørsmål når det gjelder lengeværende asylbarn. Før eller siden skal barnets beste veie tyngst, noe det er enighet om i regjeringen, og som stortingsmeldingen dermed slår fast.

Men Neda-saken viser at selv ti år i Norge ikke alltid er nok til at barnets selvstendige tilknytning til landet sikrer familien opphold.

Justisminister Grete Faremo mener evalueringen viser at stortingsmeldingen hadde ønsket effekt og at UNEs praksis nå er god nok.

Høyre mener, som sedvanlig i asylpolitikken, det samme som Arbeiderpartiets ledelse. Selv om opptil flere mindre partier roper på endringer, ser det ut til at den politiske saken om de lengeværende asylbarna i praksis er avgjort.

Publisert