Viktig lærdom fra Havnesjefen

Hetsen mot de involverte i svanesaken er skammelig.

AVLIVET: Den aggressive svanen Havnesjefen ble til slutt avlivet. Aggresjonsnivået og det uforholdsmessige hatet mot enkeltpersoner i saken er avskyelig, skriver BT på lederplass.

Bård Bøe

Tidligere i sommer angrep den mannevonde svanen Havnesjefen en fem år gammel jente på en offentlig badeplass og dro henne under vann. Dermed vedtok landbrukskontoret i Os at dyret skulle avlives.

Den folkelige omsorgen for svanen er prisverdig, men dessverre har den også kommet til uttrykk gjennom grov hets. Både ordfører, barnets foreldre og de ansatte i barnehagen har fått gjennomgå. Slike reaksjoner er uverdige og viser mangel på folkeskikk.

Les også

VAR UUNNGÅELIG: «Havnesjefen» er død

De involverte er blitt kalt alt fra pedofile til dyremishandlere, ifølge ordfører i Os kommune, Marie Lunde Bruarøy (H). I Os- og Fusapostens kommentarfelt ble det stilt spørsmål ved om foreldrene til den angrepne jenten var skikket.

Flere har tydd til ytterligheter og oppfordret til vold. BT måtte torsdag stenge kommentarfeltet under nyhetsartikler om svanen, på grunn av hets. Etter at Havnesjefen ble avlivet, fikk Bruarøy ifølge BA en alvorlig drapstrussel.

Slik retorikk er ikke akseptabel. Aggresjonsnivået og det uforholdsmessige hatet mot enkeltpersoner er avskyelig.

Fellingsvedtaket var etter alt å dømme en velbegrunnet, faglig beslutning. Vedtaket tar hensyn til hekketid, svanemor og – unger. Havnesjefen er endatil representert ved advokat.

Advokat Per Magne Kristiansen fikk utsatt fellingsvedtaket i to uker, for å finne et alternativ til avlivning. Det ble utredet å flytte svanen til Tysnes, noe som til slutt ble avvist av Miljødirektoratet, fordi den uansett ville søkt tilbake til familien.

Da Havnesjefen gikk til angrep igjen – denne gangen på en 16 år gammel jente i motorbåt – besluttet landbrukskontoret å avlive.

Les også

DEBATT AV SKAFTET: Ordfører i Os har fått alvorlig trussel etter avlivingen av «Havnesjefen»

Knoppsvaner har vært fredet i Norge siden 1899, og det kan innvendes at kommunen burde ventet til muligheten for amnesti i Modum kommune var undersøkt.

På den annen side var det en forutsetning for utsatt frist at Havnesjefen ikke angrep igjen, og svanens uberegnelige atferd var en reell fare for helse og sikkerhet. Kommunen har plikt til å beskytte innbyggerne sine. Den går foran interessen til farlige dyr.

Ifølge Trude Bahus i interesseorganisasjonen «Svanehjelpen i Os», var Havnesjefens oppførsel et utslag av årevis med dyreplageri.

Saken om Havnesjefen fikk ingen lykkelig løsning, men har en viktig lærdom: Innbyggerne i Os bør oppføre seg sivilisert og humant, både mot mennesker og dyr.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».