• YTRINGSFRIHETENS KÅR: Dommen fra Østerrike er nettopp et tilfelle der EMD på prinsipielt grunnlag burde verne om ytringsfriheten, mener BT. FOTO: Håvard Bjelland

Lavere under taket

Menneskerettighetsdomstolen mener hensynet til «den religiøse fred» kan overstyre ytringsfriheten. Det er en alvorlig feilvurdering.