Spillegalskap på Stortinget

Omsorgen for Norsk Tipping går for langt når Stortinget vil blokkere nettsidene til utenlandske spillselskaper.

Publisert Publisert

MONOPOL: Norsk Tipping skal beskyttes mot utenlandske aktører gjennom blokkering av nettsider og apper, samt pålegg mot bankene. Det mener et flertall på Stortinget, og det vil trolig bli vedtatt 7. mai. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix (arkiv)

  1. Leserne mener

Lotto-monopol er ikke som andre monopol.

Nå vil flertallet på Stortinget gå drastisk til verks for å stanse utenlandske spillselskaper, gjennom blant annet å blokkere nettsider og hindre nedlasting av apper.

Forslaget går altfor langt i å gripe inn i friheten på nettet. I stedet for å sette opp murer på internett, bør Stortinget setter etter muligheter for å regulere bransjen.

Det er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF som stiller seg bak de åtte inngripende punktene, til protest fra regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre.

Målet er å beskytte den såkalte enerettsmodellen som gir Norsk Tipping og Rikstoto monopol på pengespill i Norge.

Monopolet har de siste årene blitt utfordret av utenlandske selskaper på nettet.

KRITISK: Kulturminister Trine Skei Grande (V) advarte Stortinget mot å vedta blokkering av utenlandske spillselskaper, men hun fikk flertallet mot seg. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix (arkiv)

Det må være høy terskel for å blokkere nettsider. Å beskytte monopolet til Norsk Tipping er ikke en god nok grunn.

En slik statlig reguleringsiver ender raskt i sensur og en innskrenket ytringsfrihet. Allerede blokkerer Norge nettsider som deler opphavsrettbeskyttet materiale. Det nye vedtaket viser at terskelen nå er senket.

Det er grunn til å spørre om hvor politikerne vil sette grensene. Hvor mange uhumskheter er Stortinget villig til å bekjempe gjennom sensur på nettet?

At en slik blokkering er lett å omgå, er ikke en formildende omstendighet. Det viser bare at partiene er villige til å bruke sensur som symbolpolitikk.

Det er ikke gitt at politikken vil bli realisert. Forslaget kan være i strid med EØS-avtalen, fordi det hindrer den frie flyten av tjenester over landegrenser.

Norge har tidligere forsøkt å stanse spillreklame på TV-kanaler som sender fra Storbritannia. Det har blitt stanset av det britiske medietilsynet.

Så lenge de utenlandske gamblingaktørene har råd til en advokat, kan Norge vente seg en tur til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Det finnes alternativer. Gjennom en lisensordning, som er vanlig i mange europeiske land, kunne Norsk Tipping fått sunn og gjennomregulert konkurranse. Hele eller deler av overskuddet kunne blitt bundet til frivillighet.

Dette sier dessverre regjeringen nei til, selv om både Frp og Venstre ønsker en slik løsning.

Den norske tippemodellen er basert på et paradoks: Det er moralsk riktig for idretten å tjene penger på spillavhengighet, men det er umoralsk for alle andre.

Men det kan umulig være så umoralsk at det forsvarer nettsensur.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».