Ei langsiktig investering

Lenger nedbetalingstid er bra for Hordfast.

Publisert Publisert

FERJEFRI: Øyvind Halleraker er dagleg leiar i Hordfast AS, og ønskjer å auke bompengeinnkrevjinga frå 15 til 40 år. – Det er fornuftig, og brua over Bjørnefjorden kan vere avhengig av at Halleraker får gjennomslag, meiner Bergens Tidende. Foto: Marita Aarekol (Arkiv)

  1. Leserne mener

Hordfast kan få bompengar i 40 år, dersom Øyvind Halleraker i pådrivarselskapet Hordfast AS får viljen sin.

Det er fornuftig, og brua over Bjørnafjorden kan vere avhengig av at Halleraker får gjennomslag.

Kostnaden ved ferjefri E39 har nemleg gått kraftig opp dei siste åra. I Nasjonal transportplan (NTP) er kostnaden berekna til 40 milliardar, mot 20 milliardar i 2013. Bompengepotensialet er sett til 14 milliardar, og dersom det skal betalast ned på 15 år, vert takstane uforholdsmessig høge.

Det vert arbeidd med å redusere kostnaden på prosjektet, men auka nedbetalingstid kan òg vere nødvendig for å realisere fjordkryssinga.

Les også

Bompengeregningen det neste tiåret: 200.000 kroner pr. bilist

I dag er det ikkje mogeleg med så lang nedbetalingstid som Halleraker ønskjer. Men i haust foreslo Olav Ellevset, tidlegare regiondirektør i Statens vegvesen, ei opning for 40 års nedbetaling på bompengeprosjekt. Ei så lang nedbetalingstid vil ikkje vere fornuftig på bypakker som i Bergen, der ein er avhengig av å gje plass til nye prosjekt med jamne mellomrom.

For enkeltprosjekt som Hordfast vil ein utvida bompengeperiode derimot passe godt.

Vestlandet har store veg- og baneprosjekt som òg treng statlege midlar, og det vil vere problematisk dersom kostnadsauken på Hordfast skal spenne bein under dømevis E16, Bergensbanen eller Bybanen. Auka nedbetalingstid vil redusere bompengetakstane, utan at statens andel vert endra.

Les også

Morten Myksvoll: Bompengane verkar og smertar

Den høge prisen har fått fleire til å så tvil om Hordfast og ferjefri E39 trengst. Det er det ingen grunn til.

Kyststamvegen er bra for heile Vestlandet. Når ferjer vert erstatta av bruer, vert Vestlandet ope heile døgeret. Slik fjellovergangane er prega av kolonnekøyring om vinteren, er det kolonnekøyring heile året over fjordane. Det hemmar næringslivet i regionen.

Norsk økonomi har heller ikkje godt av at landet vert sentralisert rundt Oslo. I 2015 peika produktivitetskommisjonen på kor viktig det er med sterke byregionar utanfor Oslo. Hordfast er eit prosjekt som styrkjer koplinga mellom Bergen og Stavanger.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».